Teoretyczne i empiryczne podstawy wzmacniania rezyliencji (resilience) u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Wioletta Junik

Abstrakt


W artykule prezentowane są rezultaty pionierskich badań nad zjawiskiem resilience oraz nad czynnikami chroniącymi dzieci z grup ryzyka przed zagrożeniami rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Dokonano też próby zestawienia czynników chroniących, specyficznych dla dzieci z tych rodzin, zakładając, że ich znajomość umożliwia przewartościowanie podejścia do pomagania dzieciom z organizowania instytucjonalnych rozwiązań, na rzecz podstawowych działań w szkole.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.