W poszukiwaniu czynników chroniących młodzież z grupy ryzyka

Anna Rustecka-Krawczyk

Abstrakt


W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę wychowanków warszawskich młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych (MOS). Równocześnie dokonano diagnozy środowiska młodzieży nieprzystosowanej społecznie, przyglądając się wychowankom tych placówek. Diagnozę oparto o cząstkowe wyniki badań przeprowadzonych w warszawskich MOW-ach i MOS-ach. Prezentowane wyniki są fragmentem szerszego projektu badawczego Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obejmującego ponad 3 000 warszawskich gimnazjalistów. Badaniami podłużnymi zakończonymi w 2010 roku objęto losowo wybraną grupę gimnazjalistów ze szkół publicznych i niepublicznych. Jednak dodatkowo (poza próbą losową) do badań włączono około 100 osobową grupę młodzieży z warszawskich ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych. Wyniki badań posłużą wzbogaceniu wiedzy o zagrożeniach oraz powszechności czynników ryzyka w tej grupie młodzieży. Przede wszystkim w artykule skupiono się na zgłębieniu tego, co pozytywne – na poznaniu potrzeb, możliwości, czynników chroniących oraz cech niezbędnych do nabycia odporności w zetknięciu się młodych ludzi z różnymi trudnymi wydarzeniami. W rezultacie artykuł ten może być wstępem do poszukiwania determinantów odporności, wytrzymałości i elastyczności młodych ludzi czyli ich resilience.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.