Program rozwijania odporności dzieci - praca ze społecznościami w kryzysie

Dorota Gajewska

Abstrakt


Artykuł przedstawia model pracy z dziećmi doświadczającymi konsekwencji długotrwałych problemów społecznych i ekonomicznych, konfliktów zbrojnych lub katastrof naturalnych, opracowany przez organizację Save the Children i Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Program rozwijania odporności dzieci (Children’s Resilence Programme) opiera się na założeniu, że psychologiczne funkcjonowanie dzieci zależne jest od relacji z rówieśnikami, rodzicami i innymi dorosłymi osobami. Skuteczne wsparcie dzieci w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i ich konsekwencjami wymaga wzmocnienia ich wewnętrznych zasobów oraz umiejętności korzystania z zasobów dostępnych w ich społeczności. Jednocześnie należy podnosić umiejętności wychowawcze opiekunów i dostarczać im informacji dotyczących reakcji dzieci na sytuacje kryzysowe oraz potrzeby zapewnienia im ochrony.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.