Dzieci i młodzież jako uczestnicy badań społecznych w kontekście badań dotyczących problemu przemocy

Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik

Abstrakt


Artykuł analizuje obszar udziału dzieci i młodzieży w badaniach społecznych. Przedstawione zostały w nim aspekty etyczne i metodologiczne takich badań, w szczególności gdy dotyczą one problemu przemocy wobec dzieci. Poruszona została również potrzeba podmiotowego traktowania dzieci–respondentów oraz zaangażowania dzieci w proces badawczy. W artykule znajdują się również praktyczne rady dotyczące realizacji badań problemu przemocy, w których respondentami są dzieci, a także przegląd różnych podejść metodologicznych w tego typu badaniach.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


American Sociological Association (1999). Code of Ethics and Policies and Procedures of the ASA Committee on Professional Ethics. Pobrano z: www.asanet.org/about/ethics.cfm.

Alderson, P. (2008). Children as Researchers. Participation Rights and Research. W: Christensen P., James A. (red.), Research with children. Perspectives and Practices (s. 276–290). London and New York: Routledge.

Babbie, E. (2012). The practice of social research. CengageBrain.com

Bielecka–Prus, J. (2012). Wokół „Badań wizualnych w działaniu”. Kultura Enter, 45/46. Pobrano z: kulturaenter.pl/wokol-badan-wizualnych-w-dzialaniu-2/2012/07/.

Coles, J., Mudaly, N. (2010). Staying safe: strategies for qualitative child abuse researchers. Child Abuse Review, 19(1), 56–69.

Cousins, W., Milner, S. (2007). Small Voices: Children’s Rights and Representation in Social Work Research. Social Work Education, 26(5), 447–457.

Esomar (2009). Przewodnik Esomar World Research — Realizacja wywiadów z udziałem dzieci i młodzieży. Pobrano z: www.ofbor.pl/images/stories/ESOMAR/OFBOR_ESOMAR_Interviewing-Children-and-Young-People_PL.pdf.

Finkelhor, D., Hamby, S.L., Ormrod, R., Turner, H. (2005). The Juvenile Victimization Questionnaire: reliability, validity, and national norms. Child abuse & neglect, 29(4), 383–412.

Freeman, M., Mathison, S. (2009). Researching Children’s Experiences. New York: Guilford Press.

Hamby, S.L., Finkelhor, D. (2000). The victimization of children: Recommendations for assessment and instrument development. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 39(7), 829–840.

Hamby, S.L., Finkelhor, D. (2001). Choosing and using child victimization questionnaires. US Department of Justice, Offi ce of Justice Programs, Offi ce of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.

Hamby, S., Finkelhor, D., Turner, H., Kracke, K. (2011). The Juvenile Victimization Questionnaire toolkit. Pobrano z: http://www.unh.edu/ccrc/jvq/index_new.html.

Laws, S., Mann, G. (2004). So You Want to Involve Children in Research? A toolkit supporting children’s meaningful and ethical participation in research relating to violence against children. Sztokholm: Save the Children.

Mayall, B. (2008). Conversation with Children: Working with Generational Issues. W: Christensen P., James A. (red.), Research with children. Perspectives and Practices (s. 109–124). London and New York: Routledge.

Morrow, V., & Richards, M. (1996). The ethics of social research with children: An overview. Children society, 10(2), 90–105.

Nairn, A., Clarke, B. (2011). Researching children: are we getting it right? International Journal of Market Research, 54(2), 177–198. DOI: 10.2501/IJ MR-54-2-177-198.

O’Kane, C. (2008). The Development of Participatory Techniques: Facilitating Children’s View about Decisions Which Affect Them. W: Christensen P., James A. (red.), Research with children. Perspectives and Practices (s. 125–155). London and New York: Routledge.

Olweus, D. (2007). The Olweus bullying questionnaire. Center City, MN: Hazendel.

Polskie Towarzystwo Socjologiczne (2012). Kodeks Etyki Socjologa. Pobrano z: www.pts.org.pl/ public/upload/kodeks.pdf.

Punch, S. (2002). Research with children. The same or different from research with adults? Childhood, 9(3), 321–341.

Radford, L., Corral, S., Bradley, C., Fisher, H., Bassett, C., Howat, N., Collishaw, S. (2012). Child abuse and neglect in the UK today. London: National Society for the Prevention of Cruelty to Children.

Scott, J. (2008). Children as Respondents: the Challenge for Quantitative Methods. W: Christensen P., James A. (red.), Research with children. Perspectives and Practices (s. 87–108). London and New York: Routledge.

Steketee, M., Moll, M., Kapardis, A. (red.). (2008). Juvenile delinquency in six new EU member states. Crime, risky behaviour and victimization in the capital cities of Cyprus, Czech Republic, Estonia, Lithuania, Poland and Slovenia. Utrecht: Verwey–Jonker Instituut.

Silverman, D. (2010). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wiles, R., Crow, G., Heath, S., Charles, V. (2008). The management of confi dentiality and anonymity in social research. International Journal of Social Research Methodology, 11(5), 417–428.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.