Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

Agnieszka Izdebska, Karolina Lewandowska

Abstrakt


Krzywdzenie dzieci jest zjawiskiem o złożonych i różnorodnych uwarunkowaniach. Starając się wyjaśnić jego etiologię nie sposób wymienić wszystkich możliwych czynników ani mechanizmów je warunkujących. Poza czynnikami ryzyka brać należy pod uwagę także występowanie czynników ochronnych, które w wielu wypadkach mogą równoważyć obciążający wpływ stresorów. Niniejszy artykuł koncentruje się przede wszystkim na czynnikach ryzyka krzywdzenia dzieci. Stanowi on próbę ich systematyzacji zgodnie z ekologicznym modelem funkcjonowania człowieka, a także próbę opisu mechanizmów ich oddziaływania na sytuację dziecka.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.