Metodologia Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci

Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik

Abstrakt


Artykuł zawiera opis metodologii Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Przedstawiono w nim zastosowaną procedurę badawczą oraz omówiono etapy pracy nad kwestionariuszem — od adaptacji Juvenile Victimization Questionnaire, przez zmiany wprowadzone w wyniku pilotażu, po ostateczną jego formę. Artykuł zawiera również opis zastosowanych mechanizmów mających zapewnić bezpieczeństwo respondentów, charakterystykę badanej próby oraz ograniczenia badawcze.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Finkelhor, D. (2008). Childhood Victmization. Violence, Crime, and Abuse in the Lives of Young People. New York: Oxford University Press.

Finkelhor, D., Turner, H. (2008). National Survey on Children’s Exposure to Violence: A Survey of Parents and Children Age 0-17. Methods Report. New York: Abt SRBI Inc.

Finkelhor, D., Turner, H., Ormrod, R., Hamby, S.L. (2009). Violence, abuse, and crime exposure in a national sample of children and youth. Pediatrics, 124(5), 1411–1423.

Hamby, S.L., Finkelhor, D. (2000). The victimization of children: Recommendations for assessment and instrument development. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 39(7), 829–840.

GUS (2012). Ludność według płci i roku urodzenia. Pobrano z: http://demografi a.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx.

Hamby, S., Finkelhor, D., Turner, H., Kracke, K. (2011). The Juvenile Victimization Questionnaire toolkit. Pobrano z: www.unh.edu/ccrc/jvq/index_new.html.

Radford, L., Corral, S., Bradley, C., Fisher, H., Bassett, C., Howat, N., Collishaw, S. (2012). Child abuse and neglect in the UK today. London: National Society for the Prevention of Cruelty to Children.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.