Śmiertelne skutki przemocy rówieśniczej — przegląd i analiza zagadnień

Anna Piekarska

Abstrakt


Artykuł prezentuje przegląd i analizę ważniejszych zagadnień zjawiska krzywdzenia rówieśniczego (peer abuse), ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ze skutkami śmiertelnymi. Na krzywdzenie rówieśnicze składa się: a) krzywdzenie przez rodzeństwo (sibling abuse), zwykle, stanowiące integralną część przemocy w rodzinie; b) krzywdzenie przez dzieci i młodzież w kontekście instytucjonalnym (szkoła, instytucje opiekuńcze, medyczne, organizacje sportowe, artystyczne, religijne itp.) oraz c) przypadki krzywdzenia spoza wymienionych kontekstów środowiskowych, kiedy nieletni sprawca atakuje ofiarę–dziecko w przypadkowych bądź zaplanowanych okolicznościach. Omówione zostaną główne formy krzywdzenia rówieśniczego (prześladowanie psychiczne, przemoc fizyczna, wykorzystanie seksualne), a także zróżnicowane rodzaje i okoliczności krzywdzenia, powodujące śmiertelne skutki, tzn. zabójstwo, morderstwo, samobójstwo oraz próby samobójcze z towarzyszącą im traumą.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.