Zgony dzieci a krzywdzenie dzieci. Projekt badawczy dotyczący klasyfikacji przyczyn zgonu w opiece szpitalnej

Corinne May–Chahal, Stephen Hicks, Jo Tomlinson

Abstrakt


Opisany w artykule projekt badawczy miał na celu wyodrębnienie różnic pomiędzy zgonami dzieci przypisywanymi krzywdzeniu i zgonami, które nie są do tej kategorii zaliczane, a także opisanie sposobów i zakresu uwzględniania krzywdzenia jako potencjalnej przyczyny śmierci w przypadku zgonu dziecka. Podsumowując wnioski z badań autorzy formułują zalecenia, mające na celu ulepszenie procesu dochodzeniowego w przypadku śmierci dziecka.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.