Rola przemocy doświadczonej w dzieciństwie w podejmowaniu samouszkodzeń

Anna Kubiak

Abstrakt


Wśród wielu różnych wskazywanych w piśmiennictwie uwarunkowań samouszkodzeń bez intencji samobójczej (non-suicidal self-injury) za ważne uznaje się doświadczaną w dzieciństwie przemoc fizyczną, emocjonalną i wykorzystanie seksualne. Istnieją jednak również dane wskazujące na niewielki związek wskazanych wyżej form przemocy z dokonywaniem samouszkodzeń. Celem artykułu jest przegląd wybranych modeli wiążących przemoc z samouszkodzeniami, a także analiza aktualnych badań empirycznych na temat związków różnych form przemocy z samouszkodzeniami z uwzględnieniem takich zmiennych, jak dysocjacja i wczesnodziecięca separacja, a także swoiste cechy środowiska rodzinnego.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Auerbach, R. P., Kim, J. C., Chango, J. M., Spiro, W. J., Cha, C. B., Esterman, M., Gold, J., Nock, M. K. (2014). Adolescent nonsuicidal self-injury: Examining the role of child abuse, comorbidity, and disinhibition. Psychiatry Research, 220, 579–584.

Babiker, G., Arnold, L. (2002). Autoagresja. Mowa zranionego ciała. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Baetens, I. (2013). Non-Suicidal Self-Injury in Adolescence: Interplay between Psychological Distress and Parenting. Niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Laurence Claes. Pobrane z: https://lirias.kuleuven.be.

Bornovalova, M., Tull, M., Gratz, K., Levy, R., Lejuez, C. (2011). Extending models of deliberate self-harm and suicide attempts to substance users: Exploring the roles of childhood abuse, posttraumatic stress, and difficulties controlling impulsive behavior when distressed. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 3(4), 349–359.

Boxer, P. (2010). Variations in Risk and Treatment Factors Among Adolescents Engaging in Different Types of Deliberate Self-Harm in an Inpatient Sample. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 39(4), 470–480.

Briere, J., Gil, E. (1998). Self-Mutilation in Clinical and General Population samples: Prevalence, Correlates, and Functions. American Journal of Orthopsychiatry, 68(4), 609–620.

Bureau, J.-F., Martin, J., Freynet, N., Poirier, A. A., Lafontaine, M.-F., Cloutier, P. (2010). Perceived Dimensions of Parenting and Non-suicidal Self-injury in Young Adults. Journal of Youth and Adolescence, 39(5), 484–494.

Chachulska, T. (1988). Ręce matki – ciało dziecka. W: H. Olechnowicz (red.), U źródeł rozwoju dziecka (s. 115–123). Warszawa: Nasza Księgarnia.

Chapman, A., Gratz, K., Brown, M. (2006). Solving the puzzle of deliberate self-harm: The Experiential Avoidance Model. Behaviour Research and Therapy, 44(3), 371–94.

Claes, L., Vandereycken, W., Vertommen, H. (2006). Pain experience related to self-injury in eating disorder patients. Eating Behaviors, 7(3), 204–213.

Di Pierro, R., Sarno, I., Perego, S., Gallucci, M., Madeddu, F. (2012). Adolescent nonsuicidal self-injury: the effects of personality traits, family relationships and maltreatment on the presence and severity of behaviours. European Child & Adolescent Psychiatry, 21(9), 511–520.

Favazza, A. (1996). Bodies Under Siege. Londyn: The Johns Hopkins University Press.

Gould, M., Shaffer, D., Fisher, P., Garfinkel, R. (1998). Separation/divorce and child and adolescent completed suicide. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37(2), 155–62.

Glenn, C., Klonsky, D. (2010). A Multimethod Analysis of Impulsivity in Nonsuicidal Self-Injury. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 1(1), 67–75.

Gratz, K. (2001). Measurement of Deliberate Self-Harm: Preliminary Data on the Deliberate Self-Harm Inventory. Journal Of Psychopathology And Behavioral Assessment, 23(4), 253–263.

Gratz, K. L. (2006). Risk Factors for Deliberate Self-Harm Among Female College Students: The Role and Interaction of Childhood Maltreatment, Emotional Inexpressivity, and Affect Intensity/Reactivity. American Journal of Orthopsychiatry, 76(2), 238–250.

Gratz, K., Conrad, S., Roemer, L. (2002). Risk factors for deliberate self-harm among college students. Journal of Orthopsychiatry, 72(1), 128–140.

Gratz, K., Chapman, A. (2007). The role of emotional responding and childhood maltreatment in the development and maintenance of deliberate self-harm among male undergraduates. Psychology of Men & Masculinity, 8(1), 1–14.

Grossman, R., Siever, L. (2001). Impulsive Self-Injurious Behaviors. Neurobiology and Psychopharmacology. W: D. Simeon, E. Hollander (red.), Self-Injurious Behaviors. Assessment and Treatment (s. 117–148). Waszyngton: American Psychiatric Association Publishing.

Haines, J., Williams, C. L., Brain, K. L., Wilson, G. V. (1995). The psychophysiology of self-mutilation. Journal of Abnormal Psychology, 104(3), 471–489.

Heath, N., Schaub, K, Holly, S., Nixon, M. (2009). Self-Injury Today. Review of Population and Clinical Studies in Adolescents. W: M. Nixon, N. Heath (red.), Self-Injury in Youth. The Essential Guide to Assessment and Intervention (s. 9–27). Nowy Jork: Routledge.

Hermann, J. (2000). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hilt, L. M., Nock, M. K., Lloyd-Richardson, E. E., Prinstein, M. J. (2008). Longitudinal Study of Nonsuicidal Self-Injury Among Young Adolescents: Rates, Correlates, and Preliminary Test of an Interpersonal Model. The Journal of Early Adolescence, 28(3), 455–469.

Juhnke, G., Granello, P., Granello, D. (2011). Suicide, Self-Injury, and Violence in the Schools: Assessment, Prevention and Intervention Strategies. New Jersey: Willey and Sons.

Klonsky, D. (2007). The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clinical Psychology Review, 27, 226–239.

Klonsky, D., Glenn, C. (2008). Assessing the Functions of Non-Suicidal Self-Injury: Psychometric Properties of the Inventory of Statements About Self-Injury (ISAS). Journal of Psychopatological Behavior Assessment, 31(3), 215–219.

Klonsky, D., Glenn, C. (2009). Psychosocial Risk and Protective Factors. W: M. Nixon, N. Heath (red.), Self-Injury in Youth. The Essential Guide to Assessment and Intervention (s. 9–27). Nowy Jork: Routledge.

Klonsky, D. (2009). The functions of self-injury in young adults who cut themselves: Clarifying the evidence for affect-regulation. Psychiatry Research, 166, 260–268.

Klonsky, D., Moyer, A. (2008). Childhood sexual abuse and non-suicidal self-injury: meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 192(3), 166–170.

Klonsky, D., Olino, T. (2008). Identifying clinically distinct subgroups of self-injurers among young adults: A latent class analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 22–27.

Kubiak, A., Sakson-Obada, O. (2016). Nawykowe samouszkodzenia a Ja cielesne. Psychiatria Polska, 50(1), 43–54.

Lloyd-Richardson, E., Nock, M., Prinstein, M. (2009). Functions of Adolescent Nonsuicidal Self-Injury. W: M. Nixon, N. Heath (red.), Self-Injury in Youth. The Essential Guide to Assessment and Intervention (s. 29–41). Nowy Jork: Routledge.

Maniglio, R. (2011). The role of child sexual abuse in the etiology of suicide and non-suicidal self-injury: Child sexual abuse and self-injury. Acta Psychiatrica Scandinavica, 124(1), 30–41.

Martin, J., Bureau, J.-F., Cloutier, P., Lafontaine, M.-F. (2011). A Comparison of Invalidating Family Environment Characteristics Between University Students Engaging in Self-Injurious Thoughts and Actions and Non-Self-Injuring University Students. Journal of Youth and Adolescence, 40(11), 1477–1488.

Messner, J., Fremouw, W. (2008). A critical review of explanatory models for self-mutilating behaviors in adolescents. Clinical Psychology Review, 28, 162–178

Minge, N., Minge, K. (2006). Samobójstwo a samookaleczenia. W: A. Suchańska, J. Wycisk (red.), Samouszkodzenia: istota, uwarunkowania, terapia (s. 31–44). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Nock, M., Prinstein, M. (2004). A Functional Approach to the Assessment of Self-Mutilative Behavior. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(5), 885–890.

Nock, M., Prinstein, M. (2005). Contextual Features and Behavioral Functions of Self-Mutilation Among Adolescents. Journal of Abnormal Psychology, 114(1), 140–146.

Nock, M. K. (2009). Why do people hurt themselves? New insights into the nature and functions of self-injury. Current Directions in Psychological Science, 18(2), 78–83.

Nock, M. K.., Prinstein, M. J., Sterba, S. K. (2009). Revealing the form and function of self-injurious thoughts and behaviors: A real-time ecological assessment study among adolescents and young adults. Journal of Abnormal Psychology, 118(4), 816–27.

Noll, J., Horowitz, L., Bonanno, G., Trickett, P., Putnam, F. (2003). Revictimization and self-harm in females who experienced childhood sexual abuse: results from a prospective study. Journal of Interpersonal Violence, 18(12), 1452–71.

Osuch, E., Payne, G. (2009). Neurobiological Perspectives on Self-Injury. W: M. Nixon, N. Heath (red.), Self-Injury in Youth. The Essential Guide to Assessment and Intervention (s. 79–110). Nowy Jork: Routledge.

Paivio, S., McCulloch, Ch. (2004). Child Abuse, Self Destructive Behavior, Undergraduate Students, Females, Psychological Evaluation, Sexual Abuse, Correlation, Emotional Response, Personality Problems, Higher Education. Child Abuse & Neglect: The International Journal, 28(3), 339–354.

Prinstein, M. (2008). Introduction to the Special Section on Suicide and Nonsuicidal Self-injury: A review of unique challenges and important directions for self-injury science. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 1–8.

Sandman, C. A., Hetrick, W., Taylor, D. W., Chicz-DeMet, A. (1997). Dissociation of POMC peptides after self-injury predicts responses to centrally acting opiate blockers. Regulatory Peptides, 102(2), 182–199.

Sandman, C. A., Touchette, P., Lenjavi, M., Marion, S., Chicz-DeMet, A. (2003). Beta-Endorphin and ACTH are dissociated after self-injury in adults with developmental disabilities. American Journal on Mental Retardation, 108(60), 414–424.

Sansone, R. A., Jackson, J., Wiederman, M. W. (2007). Childhood abuse and non-suicidal self-harm behavior in adulthood among the mothers of children in psychiatric treatment. Archives of Women’s Mental Health, 10(1), 35–36.

Shaffer, D., Jacobson, C. (2009). Proposal to the DSM-V childhood disorder and mood disorder work groups to include non-suicidal self-injury (NSSI) as a DSM-V disorder. American Psychiatric Association. Pobrane z: http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx.

Simeon, D., Favazza, A. (2001). Self-Injurious Behaviors. Phenomenology and Assessment. W: D. Simeon, E. Hollander (red.), Self-Injurious Behaviors. Assessment and Treatment (s. 1–23). Waszyngton: American Psychiatric Association Publishing.

Suchańska, A. (1998). Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestruktywności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Suyemoto, K. (1998). The Functions of Self-mutilation. Clinical Psychology Rewiew, 18(5), 531–554.

Sakson-Obada, O. (2009). Pamięć ciała. Ja cielesne w relacji przywiązania i w traumie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Shenk, C. E., Noll, J. G., Cassarly, J. A. (2010). A Multiple Mediational Test of the Relationship Between Childhood Maltreatment and Non-suicidal Self-Injury. Journal of Youth and Adolescence, 39(4), 335–342.

Stawicka, M. (2001a). Autodestruktywność dziecięca – zarys zjawiska. Forum Oświatowe, 2(25), 75–89.

Stawicka, M. (2001b). Teoria więzi w wyjaśnianiu autodestruktywności. Forum Oświatowe, 2(25), 93–109.

Swannell, S., Martin, G., Page, A., Hasking, P., Hazell, Ph., Taylor, A., Protani, M. (2011). Child maltreatment, subsequent non-suicidal self-injury and the mediating roles of dissociation, alexithymia and self-blame. Child Abuse & Neglect, 36(7), 572–584.

Tresno, F., Ito, Y., Mearns, J. (2013). Risk factors for nonsuicidal self-injury in Japanese college students: The moderating role of mood regulation expectancies. International Journal of Psychology, 48(6), 1009–1017

van der Kolk, B., Perry, J. C., Hermann, J. (1991). Childhood Origins of Self-Destructive Behavior. American Journal of Psychiatry, 148(12), 1665–1671.

Walsh, B., Rosen, P., (1988). Self-mutilation: theory, research, and treatment. Nowy Jork: The Guilford Press.

Walsh, B. (2006). Treating Self-Injury: A Practical Guide. Nowy Jork: The Guilford Press.

Whitlock, J. L., Powers, J. L., Eckenrode, J. (2006). The virtual cutting edge: Adolescent self-injury and the Internet. Developmental Psychology, 42(3), 407–17.

Wan, Y., Chen, J., Sun, Y., Tao, F. (2015). Impact of Childhood Abuse on the Risk of Non-Suicidal Self-Injury in Mainland Chinese Adolescents. PLOS ONE, 10(6) :e0131239.

Weismoore, J. T., Esposito-Smythers, C. (2010). The Role of Cognitive Distortion in the Relationship Between Abuse, Assault, and Non-Suicidal Self-Injury. Journal of Youth and Adolescence, 39(3), 281–290.

Wycisk, J. (2004). Okaleczanie ciała. Wybrane uwarunkowania psychologiczne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Wycisk, J. (2006). Psychologiczne funkcje samouszkodzeń umiarkowanych. W: A. Suchańska, J. Wycisk (red.), Samouszkodzenia: istota, uwarunkowania, terapia (s. 45–58). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Yates, T. (2004). The developmental psychopathology of self-injurious behavior: Compensatory regulation in posttraumatic adaptation. Clinical Psychology Review, 24, 35–74.

Yates, T. M. (2007). The Developmental Consequences of Child Emotional Abuse: A Neurodevelopmental Perspective. Journal of Emotional Abuse, 7(2), 9–34.

Yates, T. (2009). Developmental pathways from child maltreatment to nonsuicidal self-injury. W: M. Nock (red.), Understanding nonsuicidal self-injury: Origins, assessment, and treatment (s. 117–137). Waszyngton: American Psychological Association Publishing.

Yates, T. M., Carlson, E. A., Egeland, B. (2008). A prospective study of child maltreatment and self-injurious behavior in a community sample. Development and Psychopathology, 20(2).

Yates, T. M., Tracy, A. J., Luthar, S. S. (2008). Nonsuicidal self-injury among “privileged” youths: Longitudinal and cross-sectional approaches to developmental process. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(1), 52–62.

Zweig-Frank, H., Paris, J., Jaswant, G. (1994). Psychological risk factors for dissociation and self-mutilation in female patients with borderline personality disorder. The Canadian Journal of Psychiatry, 39(5), 259–264.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.