Wykorzystywanie seksualne dzieci. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci

Joanna Włodarczyk, Monika Sajkowska

Abstrakt


W artykule analizowane są ustalenia badawcze Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci dotyczące doświadczeń wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Retrospektywne deklaracje nastolatków w wieku 11–17 lat ujawniły, iż 12,4% z nich padło ofiarą przynajmniej jednej formy wykorzystywania seksualnego. Zdecydowanie częściej wykorzystywanie było doświadczeniem dziewczyn (15,7%) niż chłopców (9,2%). Wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym doświadczyło 6,4% młodych ludzi, zaś bez kontaktu fizycznego — 8,9%. Wyniki Diagnozy opisujące doświadczenia polskiej młodzieży w wielu wymiarach zbliżone są do badań bazujących na podobnej metodologii przeprowadzonych w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beisert, M. (2004). Modele działania kobiet — sprawców wykorzystywania seksualnego w rodzinie. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 7(2), 56–67.

Beisert, M., Izdebska, A. (2012). Wykorzystanie seksualne dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 39(2), 48–66.

Finkelhor, D. (2009). The Prevention on Childhood Sexual Abuse. The Future of Children 19(2), 169–194.

Finkelhor, D., Araji, S., Baron, L., Browne, A., Peters, S.D., Wyatt, G.E. (1986). A sourcebook on child sexual abuse. Newbury Part: SAGE Publications, Inc.

Hamby, S., Finkelhor, D., Turner, H. (2012). Teen Dating Violence: Co-Occurrence With Other Victimizations in the National Survey of Children’s Exposure to Violence (NatSCEV). Psychology of Violence 2(2), 111–124. DOI: 10.1037/a0027191.

Izdebska, A. (2010). Problem wykorzystywania seksualnego, W: Sajkowska, M. (red.), Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna (s. 9–20). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Jones, L.M. (2003). Putting together evidence on declining trends in sexual abuse: a complex puzzle. Child Abuse & Neglect 27(2), 133-135. DOI:10.1016/S0145-2134(02)00534-3.

Jones, L.M., Finkelhor, D., Halter, S. (2006). Child Maltreatment Trends in the 1990s: Why Does Neglect Differ From Sexual and Physical Abuse? Child Maltreatment 11(1), 107–120. DOI: 10.1177/1077559505284375.

Kodeks karny. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553). Pobrano z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553.

Kogan, S.M. (2004). Ujawnianie niechcianych doświadczeń seksualnych — badania reprezentatywnej próby amerykańskich dziewcząt w wieku dorastania. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 9(4), 59–81.

Mazur, J., Małkowska–Szkutnik, A. (2011). Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

Mitchell, K.J., Finkelhor, D., Wolak, J. (2005). The Internet and Family and Acquaintance Sexual Abuse. Child Maltreatment 10(1), 49–60, DOI:10.1177/1077559504271917.

Mitchell, K.J., Finkelhor, D., Wolak, J., Ybarra, M.L., Turner, H. (2011). Youth internet victimization in a broader victimization context. Journal of Adolescent Health, 48(2), 128–134.

Podlewska, J., Trocha O. (2012). Ochrona prawna małolenich — kierunki przemian prawa i postępowania karnego, zagadnienia wybrane. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(39), 133–148.

Sajkowska, M. (2002). Wykorzystywanie seksualne dzieci. Ustalenia terminologiczne, skala zjawiska, oblicza problemu społecznego. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 1(1), 5–28.

Sajkowska, M. (2004). Przekazy prasowe na temat wykorzystywania seksualnego dzieci — „stare” i „nowe” historie. W: M. Sajkowska (red.). Wykorzystywanie seksualne dzieci (s. 235–247). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Sajkowska, M. (red.) (2010). Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Sajkowska, M. (2011). Wykorzystywanie seksualne dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 36(3), 147–159.

Smallbone, S., Marshall, W.L., Wortley, R. (2008). Preventing Child Sexual Abuse. Evidence, policy and practice. Cullompton: Willan Publishing.

Radford, L., Corral, S., Bradley, C., Fisher, H., Bassett, C., Howat, N., Collishaw, S. (2012). Child abuse and neglect in the UK today, London: National Society for the Prevention of Cruelty to Children.

Zielona–Jenek, M. (2003). Wykorzystanie seksualne — trauma nadużycia czy trauma ujawnienia? W: A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.). Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa (s. 223–243). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.