Multiwiktymizacja. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci

Katarzyna Makaruk

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska multiwiktymizacji. Połowa badanych nastolatków w ciągu całego swojego życia doznała więcej niż jednej spośród 22 badanych form przemocy. Osoby, które doświadczyły w całym swoim życiu co najmniej sześciu form wiktymizacji (10%) oraz ci, którzy doświadczyli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie co najmniej czterech form wiktymizacji (8%) to multiofiary. Najczęściej doświadczane formy krzywdzenia przez multiofiary to przemoc fizyczna ze strony rówieśników (91%), przemocy psychiczna ze strony dorosłych (76%) oraz przemocy fizyczna ze strony dorosłych (71%). Multiwiktymizacja nieco częściej dotykała chłopców niż dziewczyny. Starsze nastolatki częściej doświadczały multiwiktymizacji w ciągu całego życia, co wynika z faktu gromadzenia z każdym rokiem nowych doświadczeń wiktymizacyjnych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Finkelhor, D. (2007). Wiktymizacja dzieci: perspektywa rozwojowa. Dziecko krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 3(20), 6–29.

Finkelhor, D., Turner, H., Hamby, S., Ormrod, R. (2011). Poly-victimization: Children’s exposure to multiple types of violence, crime, and abuse. Juvenile Justice Bulletin – NCJ 235504. Washington, DC: U.S. Government Printing Offi ce.

Finkelhor, D., Ormrod, R.K., Turner, H.A. (2007). Poly-victimization: A neglected component in child victimization trauma. Child Abuse & Neglect, 31, 7–26.

Finkelhor, D., Ormrod, R., Turner, H.A., Holt, M. (2009). Pathways to poly-victimization. Child Maltreatment, 14 (4), 316–329 .

Finkelhor, D., (2008). Child at Risk. W: Childhood Victimization: Violence, Crime, and Abuse in the Lives of Young People (s. 47-64). New York, NY, Oxford University Press.

Finkelhor, D., Turner, H.A., Ormrod, R.K., Hamby, S.L. (2009). Violence, abuse, & crime exposure in a national sample of children & youth. Pediatrics, 124(5), 1–14.

Radford, L., Corral, S., Bradley, C., Fisher, H., Bassett, C., Howat, N., Collishaw, S. (2011). Child abuse and neglect in the UK today, London: National Society for the Prevention of Cruelty to Children.

Turner, H.A., Finkelhor, D., Ormrod, R.K. (2010). Poly-victimization in a national sample of children & youth. American Journal of Preventive Medicine, 38(3), 323–330.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.