Informacje redakcyjne

Redakcja czasopisma

Abstrakt


Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” (ISSN 1644-6526) znajduje się wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).

Wydawca:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa,
tel./fax (22) 616 02 68, e-mail: redakcja@fdds.pl

Redaktorka naczelna:
dr Monika Sajkowska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Redaktorka numeru:
dr Agnieszka Izdebska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Kolegium redakcyjne:
Maria Keller-Hamela (z-ca red. naczelnej), Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Gabriela Kühn, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Katarzyna Makaruk, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Renata Szredzińska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Szymon Wójcik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Uniwersytet Warszawski
Joanna Włodarczyk, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Uniwersytet Warszawski
Jolanta Zmarzlik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Redaktorzy tematyczni:
dr Agnieszka Izdebska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – psychologia
Justyna Podlewska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – prawo
Redaktor statystyczny:
Szymon Wójcik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Uniwersytet Warszawski
Sekretariat redakcji:
Joanna Włodarczyk (redakcja@fdds.pl)

Rada naukowa:
Prof. dr hab. Maria Beisert, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Kevin D. Browne, University of Nottingham, Wielka Brytania
Prof. dr hab. Anna Brzezińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Elżbieta Czyż, Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie
Renata Durda, Instytut Psychologii Zdrowia
Prof. Dorota Iwaniec, profesor emerytowany Uniwersytetu w Belfaście
Dr hab. Ewa Jarosz, Uniwersytet Śląski
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Dr hab. Maria Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski
Dr Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Ingrid Leth, University of Copenhagen, Dania
Prof. dr hab. Jerzy Mellibruda, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Copyright © Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Publikację wydano dzięki finansowaniu: SHOM WARSAW

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.