Populacja dzieci w Polsce

Redakcja czasopisma

Abstrakt


Populacja dzieci w Polsce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gańko, N. (2011). Populacja dzieci w Polsce. Dziecko Krzywdzone. eoria, badania, praktyka, 10(3), 7–13.

GUS (2001). Mały rocznik statystyczny 2000 r. Warszawa: GUS.

GUS (2015). Dzieci w Polsce w 2014 roku. Warszawa: GUS.

GUS (2016). Rocznik demograficzny. Warszawa: GUS.

GUS (2017). Ludność i ruch naturalny w 2016 r. Warszawa: GUS.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59.

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Dz.U. 1991 Nr 120 poz. 526.

Szukalski, P. (2009). Demografia współczesnego polskiego dzieciństwa. Polityka Społeczna, 9/2009, 2–5.

Szukalski, P. (2013). Rodzina przyszłości w perspektywie demograficznej. W: J. Grotowska-Leder, E. Rokicka (red.), Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach (s. 411–427). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.