Komercyjne wykorzystywanie dzieci

Gabriela Kühn

Abstrakt


W artykule przedstawiono problem komercyjnego wykorzystywania dzieci, które wiąże się z wieloma formami fizycznego, psychicznego i seksualnego krzywdzenia. Ich wspólnym mianownikiem jest przedmiotowe traktowanie dziecka przez sprawców, którzy czerpią korzyści majątkowe lub osobiste z nielegalnych transakcji i usług z wykorzystaniem lub zaangażowaniem osób do 18 r.ż.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burdziak, K., Banaszak, P. (2016). Przestępstwo handlu ludźmi – wykładnia terminu „handel ludźmi”, sposób przeprowadzania przesłuchań i innych dowodów w celu uzyskania materiału potwierdzającego popełnienie tego przestępstwa, charakterystyka jego ofiar i sprawców. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Council of the Baltic Sea States Child Centre (2013). Expert Group for Cooperation on Children at Risk, Children Trafficked for Exploitation in begging and criminality: a challenge for law enforcement and child protection.

ECPAT International, FDN (2015). Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce. Pytania i odpowiedzi.

ECPAT International (2016a). Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism.

ECPAT Luxemburg (2016b). Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse.

European Commission (2016). Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings. COM(2016) 267.

FDN (2012). Handel dziećmi i przestępstwa okołoprostytucyjne na szkodę małoletnich. Raport z badań aktowych. Warszawa: FDN.

FDN (2015). Commercial sexual exploitation of children and young people. Attitudes towards the problem in selected countries of Central and Eastern Europe. Report from quantitative research. Badanie przeprowadzono w ramach projektu „Prevention of child sexual abuse and exploitaiton in Central and Eastern Europe – a comparative approach”. Warszawa: FDN.

GRETA (2014). Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, Report 2014, (13).

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (2015). Konferencja „Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii” zorganizowanej w czerwcu 2015 roku w Sejmie RP.

Koss-Goryszewska, M. (2013). Analiza polskich spraw sądowych dotyczących handlu ludźmi. Instytut Spraw Publicznych.

Lasocik, Z., Rekosz-Cebula, E., Wieczorek, Ł. (2014). Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport z realizacji Projektu ADSTRINGO. Warszawa–Sztokholm: Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW.

Makaruk, K. (2015). Żebractwo dzieci w Polsce. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 14(2), 113–133.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2016). Adopcje – przysposobienie w latach 2000–2016 (I poł.). Pobrane z: http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/4917/1/1/Adopcje---przysposobienie-w-latach-2000-i-p.-2016.xlsx.

MSW (2015a). Handel ludźmi w Polsce. Raport opracowany w Zespole do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departament Analiz i Polityki Migracyjnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

MSW (2015b). Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą. Raport z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Improving Poland‘s capacity to prevent trafficking in human beings”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

MSW (2016). Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016–2018. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pomarańska-Bielecka, M. (2014). Nielegalne pośrednictwo adopcyjne – kontrowersje związane z warunkami odpowiedzialności karnej z artykułu 211a kodeksu karnego. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(4), 11–39.

Suda, A. (2014). Adopcja, „nielegalna adopcja“, a handel dziećmi do adopcji. Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Departament Polityki Migracyjnej MSW.

US Department of State (2016). Trafficking in Persons Report 2016.

Włodarczyk, J. (2016). Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie a konsekwencje w życiu dorosłym. Raport z badań. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Włodarczyk, J., Sajkowska, M. (2013). Wykorzystywanie seksualne dzieci. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(3), 82–100.

Żurkowska, D. (2015). Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży: postawy Polaków wobec zjawiska w latach 2011–2014. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 14(2), 134–149.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.