Zagrożenia dzieci i młodzieży w internecie

Szymon Wójcik

Abstrakt


Celem artykułu jest prezentacja najnowszych danych dotyczących zagrożeń online dla dzieci i młodzieży w internecie. Artykuł ma charakter przekrojowy i uwzględniono w nim następujące problemy: kontakt małoletnich ze szkodliwymi treściami (pornografią, przemocą i innymi), pornografia dziecięca, uwodzenie dzieci online (grooming), seksting (przesyłanie intymnych zdjęć lub filmów), przemoc rówieśnicza online (cyberprzemoc), uzależnienie od internetu. W opracowaniu zostały wykorzystane najnowsze dostępne badania, ukazujące aktualny stan wiedzy w każdym z prezentowanych tematów. Omówienie poszczególnych zagrożeń zostało poprzedzone częścią dotyczącą ogólnego korzystania z TIK przez dzieci i młodzież. Przytoczono także dane dotyczące postaw i działań rodziców w obszarze bezpieczeństwa dzieci online.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CBOS (2014). Młodzież 2013. Raport z badań. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

CBOS (2015). Dzieci i młodzież w internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów. Komunikat z badań nr 110/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Dyżurnet.pl (2016a). Możesz pomóc – reaguj, zgłoś! Wyniki badania. NASK, Zespół Dyżurnet.pl. Pobrane z: http://reagujzglos.dyzurnet.pl/materialy_kampanijne.html.

Dyżurnet.pl (2016b). Raport Dyżurnet.pl 2015. NASK, Zespół Dyżurnet.pl.

Eurostat (2016). Households - level of internet access [isoc_ci_in_h]. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/main-tables.

FDN (2012). EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

FDN (2014). Seksting wśród polskiej młodzieży. Wyniki badania ilościowego. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

GUS (2016). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016.Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

HBSC (2016). Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being Health Behaviour in School-aged Children Study: international report from the 2013/2014 survey. World Health Organisation.

ISFE (2012). Videogames In Europe: Consumer Study. IPSOS dla Interactive Software Federation of Europe.

Jones, L. M., Mitchell, K. J., Finkelhor, D. (2012). Trends in Youth Internet Victimization: Findings From Three Youth Internet Safety Surveys 2000–2010. Journal of Adolescent Health, 50(2), 179–186.

KGP (2016a). Pornografia (art. 202). Komenda Główna Policji. Pobrane z: http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-6/63503,Pornografia-art-202.html.

KGP (2016b). Uwodzenie małoletniego poniżej lat 15 z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej (art. 200a). Komenda Główna Policji. Pobrane z: http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-6/64005,uwodzenie-maloletniego-ponizej-lat-15-z-wykorzystaniem-systemu-teleinformatyczne.html.

Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., Olafsson, K. (2011). Final report, EU kids online II. Londyn: LSE.

Livingstone, S., Smith, P. K. (2014). Annual Research Review: Harms experienced by child users of online and mobile technologies: the nature, prevalence and management of sexual and aggressive risks in the digital age. Journal of child psychology and psychiatry, 55(6), 635–654.

Makaruk, K., Wójcik, S. (2013). Nadużywanie internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 35–48.

Marańda, M. (2013). Materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci. W: A. Wrzesień (red.), Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów (s. 96–100). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje i NASK.

NASK (2016). Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach. Warszawa: Instytut Badawczy NASK.

NIK (2014). Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród młodzieży szkolnej. Informacje o wynikach kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.

Orange (2016). Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie. TNS dla Orange Polska i Fundacji Orange we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Pedagogium (2014). Nastolatki wobec Internetu. Ogólnopolskie badanie realizowane na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK. Warszawa: Pedagogium WSNS.

PBI (2015). Diagnoza korzystania z internetu przez dzieci w Polsce. PBI i Fundacja Dzieci Niczyje.

Polak, Z. (2014). Szkodliwe treści. W: A. Wrzesień (red.), Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów (s. 96–100). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje i NASK.

Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Pyżalski, J. (2014). Elektroniczna agresja rówieśnicza – ustalenia empiryczne ostatniej dekady. W: J. Jarczyńska (red.), Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Valkenburg, P. M., Peter, J., Walther, J. B. (2016). Media effects: Theory and research. Annual review of psychology, 67, 315–338.

Villani, S. (2001). Impact of media on children and adolescents: a 10-year review of the research. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40(4), 392–401.

Włodarczyk, J. (2013). Zagrożenia związanie z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 49–68.

Włodarczyk, J., Sajkowska, M. (2013). Wykorzystywanie seksualne dzieci. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(3), 63–100.

Wojtas, M. (2013). Uwodzenie dzieci w internecie i inne niebezpieczne kontakty. W: Wrzesień, A. (red.). Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów (s. 96–100). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje i NASK.

Wojtasik, Ł. (2014). Seksting wśród dzieci i młodzieży. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(2), 79–98.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.