Rekomendacje

Redakcja czasopisma

Abstrakt


W świetle danych zgromadzonych w tym raporcie, a także długoletnich doświadczeń Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podkreślenia wymaga konieczność podjęcia rzetelnej debaty publicznej wszystkich zainteresowanych środowisk, na podstawie której przygotowane zostaną odpowiednie akty prawne wdrażające skuteczne rozwiązania dotyczące ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Poniżej wskazane zostały obszary, które powinny stać się priorytetowym celem polityki społecznej w naszym kraju. Opisano tu ogólne kierunki działań, które wymagają sformułowania konkretnych międzyresortowych rozwiązań bazujących na pogłębionych analizach kwestii ochrony bezpieczeństwa dzieci.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.