Program grantowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę finansowany ze środków The Velux Foundations

Redakcja czasopisma

Abstrakt


Program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” był realizowany w latach 2010–2017 w dwóch edycjach – 2010–2012 i 2013–2017. W ramach programu dofinansowano projekty mające na celu ochronę dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom.
W programie uczestniczyły organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zakresie czterech linii programowych:
1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie,
2. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0–6 lat),
3. Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy,
4. Profilaktyka krzywdzenia i pomoc dzieciom w ośrodkach dla cudzoziemców.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.