Inspirujące praktyki w zakresie wczesnej interwencji i profilaktyki w działaniach na rzecz rodziny i wsparcia dla rodziców w Europie

Agata D’Addato, Anne Williams

Abstrakt


10 października 2012 roku, w czasie Konferencji „Think Parents!” organizowanej przez Holenderski Instytut Młodzieży w Hadze, sieć Eurochild zaprezentowała Kompendium inspirujących praktyk w zakresie wczesnej interwencji i profilaktyki w działaniach na rzecz rodziny i rodzicielstwa. Dokument to owoc pięciu lat wzajemnej nauki i konsultacji w ramach tematycznej grupy roboczej Eurochild ds. wsparcia rodziny i rodzicielstwa. Kompendium jest zbiorem 12 szczegółowych studiów przypadków świadczeń w zakresie wczesnej interwencji i profilaktyki. Opisane inicjatywy są przykładem rozwiązań, które sprawdziły się na gruncie europejskim i niosą ze sobą olbrzymi potencjał tworzenia nowych, innowacyjnych i efektywnych kosztowo metod umacniania dzieci i rodzin.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.