Bajkoterapia jako skuteczna forma profilaktyki i terapii wobec przejawów naruszania praw dziecka

Dorota Bełtkiewicz

Abstrakt


Dzieciństwo to etap życia człowieka, który wymaga szczególnej ochrony i wsparcia ze strony środowiska. W tym okresie dziecku powinny zostać zapewnione warunki do właściwego rozwoju duchowego i fizycznego. Stworzenie bezpiecznego gruntu do rozwoju człowieka umożliwia jego zbilansowany wzrost psychofizyczny. Prawa dziecka, które odpowiadają na jego potrzeby, regulują warunki życia i wychowania, choć objęte ochroną, stale nie są respektowane. Niezbędne jest poszukiwanie nowych środków zaradczych, zarówno profilaktycznych, jak i terapeutycznych, wobec problemu krzywdzenia dzieci, naruszania ich praw. Metodą, którą uważam za niezmiernie delikatną, a przy tym skuteczną, jest bajkoterapia, czyli oddziaływanie na dziecko za pomocą odpowiednio skonturowanych lektur, mających uchronić przed zagrożeniem lub pomóc w przypadku doznanej krzywdy.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beattie, M. (2003). Koniec współuzależnienia. Poznań: Media Rodzina.

Bełtkiewicz, D. (2014). Social work with regard to families afflicted by alcoholic problem: biblio- and fairy tale therapy as forms of emotional support. W: M. Slaná, A. Kállay, M. Hromková (red.), Social Work Identity in Europe An Academic and Professional Debate. Trnava: Trnava University.

Bełtkiewicz, D. (2013). Potrzeba tolerancji w środowiskach multikulturowych – bajkoterapia jako metoda wspierająca. W: N. Majchrzak, A. Zduniak (red.), Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań (s. 275–283). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Bełtkiewicz, D. (2014). Fairy tale therapy as a form of developing emotional intelligence in preschool and early school children. W: Proceedings of IAC-ETeL 2014. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning. MAC Prague consulting Ltd.

Bełtkiewicz, D. (2013). Baśń kontra waśń – bajkoterapia jako nowa metoda rekonstrukcji systemu wartości rodzin zaburzonych. W: I. Adamek, Z. Szarota, E. Żmijewska (red.), Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej (s. 150–165). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Borecka, I. (2004). Z motylem w tle. O baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej. Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.

Cichla, J. (2011). Źródła zachowań agresywnych młodzieży gimnazjalnej na terenie m. Głogowa. W: Z. Palak, M. Piątek, A. Róg, B. Zięba-Kołodziej (red.), Jakość życia w procesie rozwoju dzieci i młodzieży (s. 124–143). Tarnobrzeg: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Tarnobrzegu.

Goleman, D. (2007). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

Guerin, S., Hennessy, E. (2008). Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. Gdańsk: Biblioteka Wychowawcy – Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hart, S., Cohen, C. P., Erickson, M. F., Flekkøy, M. (2006). Prawa dzieci w edukacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Herbert, M. (2007). Kiedy dziecko i jego rodzice potrzebują pomocy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kałka, I. (2007). Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie. Sosnowiec: Wydawnictwo Projekt-Kom.

Korzeniowska, W., Murzyn, A., Lukášová-Kantorková, H. (2011). Nauczyciel – Wartości – Świat. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Molicka, M. (2011). Biblioterapia i bajkoterapia. Poznań: Media Rodzina. Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Media Rodzina.

Neuhaus, C. (2005). Dziecko nadpobudliwe. Jak zrozumieć objawy i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Półtawska, W. (2008). By rodzina była Bogiem silna… Częstochowa: Wydawnictwo Święty Paweł.

Rumpf, J. (2008). Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat. Gdańsk: Biblioteka Wychowawcy – Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Woynarowska, B. (2005). Profilaktyka. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. t. IV (s. 943–944.). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.