Kogo zobaczę w lustrze? – psychodynamiczna psychoterapia dzieci i młodzieży, które doświadczyły przemocy seksualnej

Magdalena Chrzan-Dętkoś

Abstrakt


Celem artykułu jest opisanie zjawisk pojawiających się w relacji terapeutycznej w pracy z dziećmi i nastolatkami, które doświadczyły molestowania seksualnego. Autorka podkreśla znaczenie utrzymania przez terapeutę tzw. funkcji refleksyjnej przez analizę własnego przeciwprzeniesienia. Dziecko, które było ofiarą przemocy nie ma słów, by przekazać swoje przeżycia, przekazuje je zachowaniem, zabawą, przez budowanie relacji z terapeutą. Rozgrywanie przeżyć, które może uwalniać dziecko od napięcia, skazuje je na kolejne trudności i cierpienie, czasem poczucie niezrozumienia lub odrzucenia w relacjach. Dziecko wykorzystywane – szczególnie przez bliskiego dorosłego – może czuć się bardzo skrzywdzone, ale jednocześnie może również identyfikować się ze sprawcą, który jako jedyny mógł pełnić wobec niego funkcje opiekuńcze. Te identyfikacje stają się sposobem wchodzenia przez dziecko w jego kolejne relacje i przeżywania samego siebie, co ilustrują przedstawione w artykule przykłady kliniczne. W procesie psychoterapii czynniki, takie jak analiza relacji przeniesieniowo – przeciwprzeniesieniowej, możliwość podzielenia się swoimi myślami w obecności rozumiejącego drugiego, poznanie słów na określenie wewnętrznego napięcia stają się potencjałem dalszego rozwoju dziecka, pomagając mu przerwać błędne koła odreagowań i wchodzenia w relacje jako ofiara, ale też i sprawca.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alvarez, A. (1992). Live company: Psychoanalytic Psychotherapy with Autistic, Borderline, Deprived and Abused Children. Londyn: Karnac Books.

Alexander, P. C., Anderson, C. L., Brand, B. i in., (1998). Adult attachment and long-term effects in survivors of incest. Child Abuse & Neglect, 22, 45–61. DOI:10.1016/S0145-2134(97)00120-8.

Beeghly, M., Cicchetti, D. (1994). Child maltreatment, attachment, and the self system: Emergence of an internal state lexicon in toddlers at high social risk. Development and Psychopathology, 6, 5–30.

Bion, W. (1961/2004). Experiences in groups. Nowy Jork: Taylor & Francis Group.

De Bellis, M., Keshavan, M., Shifflett, H., Iyengar, S., Beers, S., Hall,J., Moritz, G. (2002). Brain structures in pediatric maltreatment-related PTSD: a sociodemographically matched study. Biological Psychiatry, 52, 1066–1078.

Gabbard, G. (2010). Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gaensbauer, T. J. (2002). Representations of trauma in infancy: Clinical and theoretical implications for the understanding of early memory. Infant Mental Health Journal, 23, 259–277.

Gaensbauer, T. J., Siegel, C. H. (1995). Therapeutic approaches to posttraumatic stress disorder in infants and toddlers. Infant Mental Health Journal, 16, 292–305.

Gail, S. R. (2009). An Empty Mirror: Reflections on Non-Representation. Psychoanalytic Quarterly, 78(1), 1–26.

Heim, C., Newport, D., Wagner, D., Wilcox, M., Miller, A., Nemeroff, C. (2002). The Role of Early Adverse Experience and Adulthood Stress in the Prediction of Neuroendocrine Stress reactivity in Women: A Multiple Regression Analysis. Depression and Anxiety, 15, 117–125.

Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E., Target, M. (2004). Affect Regulation, Mentalization and the Development of Self. Nowy Jork: Other Press.

Fonagy, P. (1998). An attachment theory approach to treatment of the difficult patient. Bulletin of the Menninger Clinic, 62, 147–169.

Freud, S. (1914/2007). Przypominanie, powtarzanie, przepracowywanie. W: S. Freud, Technika terapii, (s. 165–174). Warszawa: Wydawnictwo KR.

McCauley, J., Kern, D. E., Kolodner, K., Dill, L., Schroeder, A. F., DeChant, H. K., Ryden, J., Derogatis, L. R., Bass, E. B. (1997). Clinical characteristics of women with a history of childhood abuse. JAMA, 277, 1362–1368.

Nash M. R., Hulsey T. C., Sexton M. C. i in. (1993). Long-term sequale of childhood sexual abuse: perceived family environemnt, psychopathology and dissociation. Journal of Consulting and Family Psychology, 61, 276–283. DOI:10.1037/0022-006X.61.2.276.

Nelson, E. C., Heath, A. C., Madden, T. A. i in. (2002). Association between self-reported childhood sexual abuse and adverse psychosocial outcomes: results from a twin study. Archives of General Psychiatry, 59, 139–145. DOI:10.1001/archpsyc.59.2.139.

Schore, A. N. (2009). Zaburzenia prawej półkuli mózgowej: podstawowy mechanizm traumatycznego przywiązania i psychopatogenezy stresowego zaburzenia pourazowego. W: S. Murawiec, C. Żechowski (red.), Od neurobiologii do psychoterapii (s. 71–123). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Schneider-Rosen, K., Cicchetti, D. (1984). The relationship between affect and cognition in maltreated infants: Quality of attachment and the development of visual self-recogntion. Child Development, 55, 648–658.

Schneider-Rosen, K., Cicchetti, D. (1991). Early self-knowledge and emotional development: Visual self-recognition and affective reactions to mirror self-image in maltreated and non-maltreated toddlers. Developmental Psychology, 27, 481–488.

Winnicott, D. W. (2010). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: Wydawnictwo Ingenium.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.