Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

Pat Dolan, Jana Hainsworth, Agata D’Addato

Abstrakt


Społeczeństwa obywatelskie w całej Europie stoją przed wyzwaniem trudnych czasów. Rosnąca presja wywierana na dziecko i rodzinę sprawia, że kluczowego znaczenia nabiera skuteczność podejmowanych interwencji i ich osadzenie na faktach. Niniejszy raport sporządzony przez Eurochild pokazuje, co kryje się za zwrotem „wsparcie dla rodzin” i przedstawia mechanizmy działań profilaktycznych i interwencyjnych. Dokument ten ma duże znaczenie praktyczne dla wszystkich zainteresowanych stron: ustawodawców, środowiska akademickiego, świadczeniodawców i przede wszystkim samych rodzin. Co ważne, raport jest potwierdzeniem propagowanej przez Eurochild wizji wspierania rodzin przez wdrażanie rzetelnie uzasadnionych praktyk świadczenia usług na rzecz rodziców i rodzin.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.