Wpływ zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży online na ryzyko wiktymizacji zjawiskiem groomingu

Marta Dąbrowska

Abstrakt


Artykuł dotyczy problematyki zależności między zachowaniami ryzykownymi podejmowanymi przez dzieci i młodzież online a ryzykiem wiktymizacji zjawiskiem groomingu. W części wstępnej dokonano przeglądu nielicznych dostępnych badań w tym obszarze. Następnie poddano analizie wyniki badań własnych, poświęconych wiktymizacji zjawiskiem groomingu, przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego w grupie 423 dzieci w wieku 13–16 lat. Wyniki zrealizowanych badań potwierdziły, że wśród młodych ludzi podejmujących określone zachowania ryzykowne online odsetek wiktymizacji zjawiskiem groomingu jest wyższy niż w przypadku tych, które tych zachowań nie podejmują. Ponadto stwierdzono, że odsetek badanych doświadczających wiktymizacji rośnie wraz z liczbą podejmowanych typów zachowań ryzykownych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski, A. (2003). Karnoprawna ochrona dziecka w sieci Internet. Prokuratura i Prawo, 9, 59–75.

Byron, T. (2008). Safer children in a digital world: The report of the Byron Review. Pobrane z: http://dera.ioe.ac.uk/7332/7/Final%20Report%20Bookmarked_Redacted. pdf.

Child Exploitation and Online Protection Centre (2010). Strategic Overview 2009–2010. Pobrane z: https://www.ceop.police.uk/Documents/Strategic_ Overview_2009-10_(Unclassified).pdf.

Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9–16 lat i ich rodziców. Warszawa: SWPS – EU Kids Online - PL.

Klonowska, I. (2016). Psychopedagogiczne i kryminologiczne aspekty zachowań ry¬zykownych młodzieży. Resocjalizacja polska, 11/2016, 84–85.

Livingstone, S., Görzig, A. (2014). When adolescents receive sexual messages on the internet: explaining experiences of risk and harm. Computers in Human Behavior, 33, 8–15. DOI: 10.1016/j.chb.2013.12.021.

Livingstone, S., Helsper, E. J. (2007). Taking risks when communicating on the internet: The role of offline social-psychological factors in young people’s vulnerability to online risks. Information, Communication and Society, 10(5), 619–643, DOI: 10.1080/13691180701657998.

Livingstone, S., Helsper, E. J. (2010). Balancing opportunities and risks in teenagers’ use of the internet: The role of online skills and internet self-efficacy. New Media & Society, 12(2), 309–329., DOI: 10.1177/1461444809342697.

Marcum, C. D., Ricketts, M. L. Higgins, G. E. (2010). Assessing sex experiences of online victimization: An examination of adolescent online behaviors utiliz¬ing Routine Activity Theory. Criminal Justice Review, 35(4), 412–437. DOI: 10.1177/0734016809360331.

Martellozo, E. (2012). Online Child Sexual Abuse: Grooming, Policing and Child Protection in a Multi-Media World. Nowy Jork: Routledge.

NASK (2016). Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach. Pobrane z: http://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20 Nastolatki%203.0%20-%20wybrane%20wyniki%20bada%C5%84%20 og%C3%B3lnopolskich.pdf.

Pyżalski, J. (2013) Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 99–109.

Sajkowska, M. (2011). Doświadczenia wiktymizacyjne młodych Polaków – raport z badań. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 10(2), 77–98.

Whittle, H. C., Hamilton-Giachritsis, C., Beech, A. Collings, G. (2013). A Review of young people’s vulnerabilities to online grooming. Aggression and Violent Behavior, 18, 62–70.

Włodarczyk, J., Sajkowska, M. (2013). Wykorzystywanie seksualne dzieci. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(3), 82–100.

Wolak, J., Finkelhor, D., Mitchell, K. i Ybarra, M. (2008). Online “Predators” and their Victims: Myths, Realities and Implications for Prevention and Treatment. American Psychologist, 63, 111–128.

Ybarra, M. L., Mitchell, K. J., Finkelhor, D., Wolak, J. (2007). Internet Prevention Messages: Targeting the Right Online Behaviors. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 161(2), 138–145. DOI:10.1001/archpedi.161.2.138D. 136


Refbacks

  • There are currently no refbacks.