Perspektywa praw dziecka w działaniach organizacji

Marta Skierkowska, Renata Szredzińska

Abstrakt


Idea praw dziecka nie jest nowa. Przez cały XX wiek na arenie międzynarodowej podejmowano różne inicjatywy prawne, promujące prawa dziecka. Za ich zwieńczenie można uznać przyjęcie w 1989 r. Konwencji o prawach dziecka. Chociaż Konwencja dotyczy relacji państwo–dziecko, to wśród organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci od lat toczy się dyskusja, jak organizacje mogą wspomóc promocję i realizację praw dziecka. Niniejszy artykuł nawiązuje do tej dyskusji
i podejmuje próbę operacjonalizacji postanowień Konwencji, by ułatwić ich wdrożenie na poziomie poszczególnych instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci.
Autorki opierają się na sześciu zasadach wywodzących się z Konwencji:
1. Podejście oparte na prawach dziecka,
2. Partycypacja dzieci,
3. Brak dyskryminacji,
4. Najlepiej pojęty interes dzieci,
5. Wzmacnianie potencjału,
6. Po pierwsze nie szkodzić.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alcaide, C. V., Balleste, I. R. (2014), How children are discriminated in the use of their rights. W: D. Kutsar, H. Warming (red.), Children and non discrimination.

Interdisciplinary handbook (s. 208–220). Tallin: University Press of Estonia. Anderson, M. B. (1999). Do No Harm: How Aid Can Support Peace – Or War. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Bandana, S., Lindvall, M. (2014). Making It Equal. A guide to non-discrimination. Save the Children.

Belsky, J. (1980). Child Maltreatment: an ecological integration. American Psychologist, 35(4), 320–335.

CDA (2016). Collaborative Learning Projects. Do No Harm Workshop Participant’s Manual. Cambridge, MA: CDA.

Child Rights in Practice: Tools for Social Change Workbook (2007), International Institute for Child Rights and Development (IICRD), British Columbia, Canada.

Cooperrider, D. L., Srivastva, S. (1987). Appreciative inquiry in organisational life. W: W. Pasmore, R. Woodman (red.). Research In Organization Change and Development. Vol. 1 (s. 129–169). Greenwich: JAI Press.

Dillon, J., Greenop, D., Hills, M. (2015). Participation in child protection: A small-scale qualitative study. Qualitative Social Work, 15(1), 70–85.

Eloff, I., Ebersohn, L. (2001). The implications of an asset-based approach to early intervention. Perspectives in Education, 19(3), 147–157.

Gill, T. (2007). No fear. Growing up in risk averse society. Londyn: Calouste Gulbenkian Foundation.

Hammond, S. (1998). The Thin Book of Appreciative Inquiry. Bend: Thin Book Publishing Company.

Harrison, O. (2008). Open Space Technology. A user’s guide. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

International Institute for Child Rights and Development (IICRD) (2007). Child Rights in Practice: Tools for Social Change Workbook, Victoria: IICRD. Pobrane z: http://www.iicrd.org/sites/default/files/resources/A_Developmental_Child_Rights_Approach__%281%29_0.pdf.

Jaros, P. J., Michalak, M. (2015). Prawa Dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Kirkemann Boesen, J., Martin T. (2007). Applying the rights-based approach. An inspirational guide for civil society. Kopenhaga: The Danish Institute for Human Rights KindernotHilfe (2008). The Child Rights Approach in Kindernothilfe’s Work in Germany and Abroad. Duisburg: Kindernothilfe.

Kisthardt, W. (1997). The impact of the strengths model of case management with adults with serious and persistent mental illness. Kansas: University of Kansas.

Korczak, J. (2012). Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka.

Kretzmann, J., McKnight, J. (1993). Building Communities From the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets (3rd ed.). Chicago: ACTA Publications.

Lansdown, G. (2005). What’s the difference? Implications of a child-focus in rights-based programming. Londyn: Save the Children.

Markowska-Manista, U., Dąbrowa, E. (2014). Discrimination against ethnic and national minority Children in education: selected problems of education in EU countries with a Focus on Poland. W: D. Kutsar, H. Warming (red.), Children and non discrimination. Interdisciplinary handbook (s. 144–172). Tallin: University Press of Estonia.

Morgan, A., Davis, M., Ziglio, E. (2010). Health Assets in Global context. Theory, Methods, Action. Londyn: Springer.

Munro, E. (2011). The Munro Review of Child Protection: Final Report. A child-centred system, Department for Education. Londyn: The Stationery Office Limited.

OAK (2012). Oak Foundation – Child Abuse Programme Guiding Principles. Background and a more detailed elaboration of the programmatic implications of the guiding principles. Pobrane z: http://oakfnd.org/assets/oak-foundationcap-guiding-principles--extended-version.pdf.

O’Neil, K. (2007). Getting it Right for Children – A practicioners’ guide to child rights programming. Londyn: Save the Children UK.

Robinson M. (1999). Słowo wstępne. W: Santos Pais M. “Human rights conceptual framework for UNICEF”, Innocentui Essey nr 9, Florencja: UNICEF International Child Development Centre.

Save the Children (2005). Practice Standards in Children’s Participation. Londyn: Save the Children UK.

Save the Children (2008). CRP Checklist for Assessing a Project Proposal & Developing a Project. Pobrane z: https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/crp_checklist_for_proposal_and_project_development_final.pdf.

Save the Children (2016). Child rights programming e-learning. Pobrane z: https://resourcecentre. savethechildren.net/library/child-rights-programming-e-learning.

Sheahan, F. (2008). Translating the Right to Non discrimination into Reality. Save the Children Sweden.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.