Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży związane z udostępnianiem i odbiorem materiałów o charakterze seksualnym – wybrane wyniki badań czeskiego Centrum Prewencji Ryzyka Wirtualnej Komunikacji z lat 2010–2017

Łukasz Tomczyk, Rene Szotkowski, Kamil Kopecký

Abstrakt


Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących związanych z mediami elektronicznymi zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Republice Czeskiej. W tekście przedstawiono wybrane wyniki badań realizowanych przez Centrum Prewencji Ryzyka Wirtualnej Komunikacji Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) związane z kontaktem dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi oraz seksualizującymi, a także konsekwencje tego procesu. Przedstawione wyniki badań mają na celu nie tylko upowszechnienie wiedzy odnoszącej się do zachowań ryzykownych w sąsiednich krajach, lecz również mogą służyć jako inspiracja dla polskich badaczy oraz metodyków przygotowujących programy profilaktyczne w obszarze pedagogiki mediów.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bayraktar, F. (2017). Online Risks and Parental Mediation Strategies Comparison of Turkish Children/Adolescents Who Live In Turkey and Europe. TED EĞİTİM VE BİLİM. DOI: 10.15390/eb.2017.6323.

Chinta, P. (2014). Teenage victims of online ’sextortion’ reaching new highs. Toronto Star, 6 września 2014.

Clark, C. S. (2015). Former State Department Employee Admits to Cyberstalking, ’Sextortion’. Government Executive, 10 grudnia 2015.

Gámez-Guadix, M., de Santisteban, P., Resett, S. (2017). Sexting among Spanish adolescents: Prevalence and personality profiles. Psicothema, 29(1), 29–34. DOI: 10.7334/psicothema2016.222.

Holla, K. (2015). Aggression and Cyberbullying of Pupils in Slovak Republic. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 4(1), 50–61. DOI: 10.18355/pg.2015.4.1.50-61.

Kopecký, K. (2012). Sexting among Czech preadolescents and adolescents. The New Educational Review, 28(2), 39–48.

Kopecký, K. (2014). Cyberbullying and Other Risks of Internet Communication Focused on University Students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 112, 260–269. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1163.

Kopecký, K. (2014). Cyberbullying and Sexting between Children and Adolescents – Comparative Study. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 467–471. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.08.292.

Kopecký, K. (2016). Czech Children and Facebook – A quantitative survey. Telematics and Informatics, 33(4), 950–958. DOI: 10.1016/j.tele.2016.02.008.

Kopecký, K. (2016b). Misuse of web cameras to manipulate children within the socalled webcam trolling. Telematics and Informatics, 33(1), 1–7. DOI: 10.1016/j.tele.2015.06.005.

Kopecký, K. (2016c). Cyberbullying in a population of Slovak teenagers (quantitative research). Human Affairs, 26(2). DOI: 10.1515/humaff-2016-0013.

Kopecký, K. (2017). Online blackmail of Czech children focused on so-called “sextortion” (analysis of culprit and victim behaviors). Telematics and Informatics, 34(1), 11–19. DOI: 10.1016/j.tele.2016.04.004.

Kopecký, K., Szotkowski, R. (2014). Formal and semantic analysis of computer passwords of czech internet users. EDULEARN14 Proceedings, 2794–2798.

Kopecký, K., Szotkowski, R. (2017a). Specifics of Cyberbullying of Teachers in Czech Schools. A National Research. Informatics in Education, 16(1), 103–120.

Kopecký, K., Szotkowski, R. (2017b). Sexting and Risky Acquaintances Made by Czech Children in Cyberspace. Ołomuniec: Centre for the Prevention of Risky Virtual Communication at the Pedagogical Faculty of Palacky University in Olomouc.

Kopecký, K., Szotkowski, R., Krejčí, V. (2015). Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu. DOI: 10.5507/pdf.15.24448619.

Mann, B. L. (2008). Social Networking Websites – A Concatenation of Impersonation, Denigration, Sexual Aggressive Solicitation, Cyber-Bullying or Happy Slapping Videos. International Journal of Law and Information Technology, 17(3), 252–267. DOI: 10.1093/ijlit/ean008.

Maxim, D. J. A., Orlando, S. M., Skinner, K. L., Broadhurst, R. G. (2016). Online Child Exploitation Material – Trends and Emerging Issues, Australian National University, Cybercrime Observatory with the Australian Office of the Children’s e-Safety Commissioner, Canberra.

Palasinski, M. (2012). Implications of urban adolescent discourses of (un)happy slapping. Safer Communities, 11(3), 159–164. DOI: 10.1108/17578041211244076.

Popović-Ćitić, B., Djurić, S., Cvetković, V. (2011). The prevalence of cyberbullying among adolescents: A case study of middle schools in Serbia. School Psychology International, 32(4), 412–424. DOI: 10.1177/0143034311401700.

Potyrała, K. (2017). iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Pyżalski, J. (2012). From cyberbullying to electronic aggression: typology of the phenomenon. Emotional and Behavioural Difficulties, 17(3–4), 305–317. DOI: 10.1080/13632752.2012.704319.

Rice, E., Craddock, J., Hemler, M., Rusow, J., Plant, A., Montoya, J., Kordic, T. (2017). Associations Between Sexting Behaviors and Sexual Behaviors Among Mobile Phone-Owning Teens in Los Angeles. Child Development. DOI: 10.1111/cdev.12837.

Szpunar, M. (2012). Nowe – stare medium. Warszawa: IFIS PAN.

Tomczyk, Ł., Kopecký, K. (2016). Children and youth safety on the Internet: Experiences from Czech Republic and Poland. Telematics and Informatics, 33(3), 822–833. DOI: 10.1016/j.tele.2015.12.003.

Tomczyk, Ł., Srokowski, Ł., Wąsiński, A. (2016). Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w polskiej szkole. Tarnów: Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

Van Ouytsel, J., Van Gool, E., Walrave, M., Ponnet, K., Peeters, E. (2016). Sexting: adolescents’ perceptions of the applications used for, motives for, and consequences of sexting. Journal of Youth Studies, 1–25. DOI:10.1080/13676261.2016.1241865.

Wolak, J., Finkelhor, D., Walsh, W., Treitman, L. (2018). Sextortion of Minors: Characteristics and Dynamics. Journal of Adolescent Health, 62(1), 72–79. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2017.08.014.

Woźniak, J. (2016). Sexting – a dangerous business of the internet exhibitionism. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 5, 167–175. DOI: 10.16926/eat.2016.05.11.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.