Skuteczność działań marketingowych wykorzystujących seksualizację wizerunku dziewczynek w promowaniu produktów dla dzieci

Aleksandra Jasielska, Renata Maksymiuk

Abstrakt


Przejawy seksualizacji można zaobserwować w wielu obszarach codziennego życia. Mimo że społeczne konsekwencje seksualizacji oraz jej wpływ na rozwój dzieci i młodzieży są szeroko dyskutowane w piśmiennictwie, przekazy zawierające zseksualizowane treści coraz częściej są kierowane bezpośrednio do dzieci. Mogą to być np. zabawki, ubrania, teledyski czy przekazy marketingowe mające zachęcić do zakupu określonego produktu czy wyboru danej marki. W artykule przedstawiono wyniki badania, które miało zweryfikować, czy przekaz marketingowy wykorzystujący seksualizację wizerunku dziewczynki faktycznie skutecznie promuje produkty dla dzieci. Innymi słowy, czy dzieci – oraz ich matki, które podejmują decyzje o zakupie – chętniej wybierają produkty promowane w ten sposób Uzyskano wyniki wskazujące, że seksualizacja wizerunku dziewczynki nie jest skuteczną strategią promowania produktu dla dzieci. Uzasadniając swój wybór, matki najczęściej odwoływały się do cech opakowania, a córki – do cech modelki widocznej na zdjęciu.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bailey, R. (2011). Letting Children be Children: Report of an Independent Review of the Commercialisation and Sexualisation of Childhood. Pobrane z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175418/Bailey_Review.pdf.

Bakan, J. (2006). Korporacja: patologiczna pogoń za zyskiem i władzą. Warszawa: Wydawnictwo Lepszy Świat.

Bakan, J. (2013). Dzieciństwo w oblężeniu. Łatwy cel dla wielkiego biznesu. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Bogunia-Borowska, M. (2006). Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji (s. 13–44). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cialdini, R. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Comstock, G., Scharrer, E. (2007). Media and the American Child. Oxford: Elsevier Science Ltd.

Doliński, D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP.

Doroszewicz, K. (2013). Z imieniem przez życie. Psychologiczne aspekty imion ludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

GfK (2015). Raport Junior Shopper 2015. Pobrane z: http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/miesieczna-sila-nabywcza-dzieci-w-polsce-wynosi-niemal-348-mln-zl/.

Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Jasielska, A., Maksymiuk R. A. (2010). Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Jasielska, A., Maksymiuk R. A. (2011). Skomercjalizowane rodzicielstwo – nowy aspekt wczesnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 16(3), 33–49. DOI: 10.4467/20843879PR.11.010.0183.

Kall, J. (1999). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Key, E. (1909). The century of the child. Nowy Jork: G. P. Putnam’s Sons.

Kołodziejczyk, A. (2012). Trzy podejścia do wyjaśniania natury procesu wyjaśniania socjalizacji konsumenckiej. Psychologia społeczna, 3, 272–280.

Komisja Etyki Reklamy (2014). Uchwała Nr ZO 92/14 w sprawie reklamy firmy Ballerina Zdzisław Wesecki. Pobrane z: https://www.radareklamy.pl/uchwalyker/2014/uchwa%C5%82a-nr-zo-92-14-w-sprawie-reklamy-firmy-ballerinazdzis%C5%82aw-wesecki.

Kryst, N. (2016). Seksualizacja wizerunku dziewczynek jako zabieg marketingowy – badanie decyzji konsumenckich matek i ich córek w wieku przedszkolnym. Niepublikowana praca magisterska. Instytut Psychologii UAM.

Lindstrom, M. (2005). Dziecko reklamy. Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki.

Linn, S. (2004). Consuming Kids. The Hostile Takeover of Childhood. Nowy Jork–Londyn: The New Press.

Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.

Maksymiuk, R. A., Jasielska, A. (2009). Rola mass mediów i reklamy w powstawaniu anoreksji i bulimii w okresie adolescencji. W: L. Szewczyk, E. Talik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka (s. 183–208). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Malson, H., Ryan, V. (2008). Tracing a Matrix of Gender: An Analysis of the Feminine in Hospital-Based Treatment for Eating Disorders. Feminism & Psychology, 18(1), 112–132.

McNeal, J. U., (1998). Kids’ markets, American Demographics, 20, 37–41.

Nęcka, E. (1994). TRoP… Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls“.

Schor, J. (2004). Born to buy: the commercialized child and the new consumer culture. Nowy Jork–Londyn–Toronto–Sydney: Scribner.

Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał? W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka (s. 165–205). Gdańsk: GWP.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (2014). Seksualizacja w reklamach rajstop dla dzieci. Pobrane z: https://www.twojasprawa.org.pl/aktualnosci/seksualizacja-w-reklamach-rajstop-dla-dzieci/#.

Styś, M. (2006). Konsument bez metryki. Marketing w Praktyce, 6, 10–12.

Szlendak, T. (2005). Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

Trojanowska, P. (2014). Seksualizacja dzieci i młodzieży – przyczyny, przejawy, konsekwencje i propozycje przeciwdziałania. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(2), 55–78.

Tyszka, T. (1999). Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. Gdańsk: GWP.

Waszyńska, K., Zielona-Jenek, M. (2016). Zjawisko seksualizacji jako wyzwanie dla współczesnej edukacji. Studia Edukacyjne, 39, 351–375. DOI: 10.14746/se.2016.38.20.

Wilcox, B. L., Kunkel, D., Cantor, J., Dorwrick, P., Linn, S., Palmer, E. (2004). Report of the APA task force on advertising and children. Pobrane z: https://www.apa.org/pi/families/resources/advertising-children.pdf.

Wirtualne Media (2014). Kilkulatki jako wampy w reklamach rajstop Ballerina seksualizują wizerunek dzieci. Pobrane z: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kilkulatki-jako-wampy-w-reklamach-rajstop-ballerina-seksualizuja-wizerunek-dzieci.

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar.

Zurbriggen, E., Collins. R., Lamb, S., Roberts, T-A., Tolman, D., Ward, M., Blake, J.(2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Pobrane z: https://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-full.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.