Dobry Rodzic–Dobry Start, Warszawa, Polska

Renata Szredzińska

Abstrakt


Program jest pierwszym polskim interdyscyplinarnym programem mającym na celu profilaktykę krzywdzenia małych dzieci w wieku do lat 6 i promocję pozytywnego rodzicielstwa. Wypracowany w jego ramach „Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci” (LSPKMD) obejmuje 4 poziomy działań, od informacji o ofercie wsparcia po interwencję w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci. Łączy zarówno ofertę uniwersalną, jak i sprofilowaną na identyfikację i wsparcie rodzin z grup ryzyka. Pilotaż programu przeprowadzono w roku 2007 w jednej z warszawskich dzielnic, obecnie trwa wdrażanie w całej Warszawie, a także próby adaptacji na obszarach wiejskich.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.