Doświadczenie przemocy w dzieciństwie a rozwój chorób somatycznych. Studium przypadku pacjentki chorej na łuszczycę i astmę aspirynową

Agnieszka Laskowska

Abstrakt


Krzywdzenie dziecka może przybierać różnorodne formy oraz prowadzić do konsekwencji bliskich i odroczonych. W krótkim czasie powoduje u dziecka stres, a także wzmaga objawy lękowe i depresyjne. Odroczoną w czasie konsekwencją mogą być zaburzenia więzi, osobowości, a także rozwój chorób somatycznych. Niektóre choroby somatyczne są szczególnie związane z przeżywanym stresem, a inne powodują powstanie pewnego rodzaju porozumienia między dzieckiem a krzywdzącymi rodzicami. Uważa się, że w rodzinach, w których akceptacja dziecka wtedy, gdy jest zdrowe, jest utrudniona, mogą pełnić one funkcję przybliżającą, np. wywołując troskę o dziecko spowodowaną jego chorobą.

W pracy przedstawiono studium przypadku chorującej na łuszczycę i astmę aspirynową pacjentki, która od wczesnego dzieciństwa doświadczała odrzucenia ze strony matki oraz różnych form przemocy psychicznej i fizycznej ze strony ojca. W konsekwencji zaobserwowano u niej zaburzenia więzi, emocjonalne i osobowości. Stwierdzono także związek objawów chorób somatycznych z relacjami w rodzinie pacjentki i jej doświadczeniami emocjonalnymi.

Opisano hipotezy diagnostyczne, przebieg badania i psychoterapii psychodynamicznej. Ponadto w podsumowaniu zaprezentowano wnioski z procesu diagnostycznego i psychoterapeutycznego. Zauważono związek między objawami chorób somatycznych a doświadczeniami pacjentki z domu rodzinnego.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cohen, S. (2005). The Pittsburgh common cold studies: Psychological predictors of susceptibility to respiratory infectious illness. International Journal of Behavioral Medicine. 66, 1–7.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Holmes, T., H., Rahe, R., H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research, 14, 121–132.

Janowski, K. (2007). Problematyka jakości życia w chorobach dermatologicznych. W: S. Steuden, W. Okła (red.), Jakość życia w chorobie (s. 49–62). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Johnson S. M. (1998). Style charakteru. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Niegel, S., G., Ayers, S., Martini, J., von Sorest, T. (2017). The impact of postpartum post-traumatic stress disorder symptoms on child development: a population- -based, 2 year follow-up study. Psychosomatic medicine, 47(1), 161–170.

Niżankowska, E., Bestyńska-Krypel, A., Bochenek, G., Szczeklik, A. (1997). Astma aspirynowa – zapobieganie i leczenie. Alergia, astma, immunologia, 2(3).

McWilliams, N. (2009). Diagnoza psychoanalityczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Namysłowska, I. (2003). System rodzinny a zaburzenia psychosomatyczne. W: L. Szewczyk, M. Skowrońska (red.), Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży (s. 35–48). Warszawa: Wydawnictwo EMU.

Langer, A., Ambroziak, M., Stąpór, W. (2003). Łuszczyca – etiopatogeneza i leczenie. Przewodnik lekarza, 3.

Piekarska, A. (2003). Przemoc, kary cielesne i krzywdzenie dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(2), 1–11.

Pietrzak, A., Janowski, K., Lechowska-Mazur, I., Krasowska, D. (2006). Łuszczyca jako przewlekła choroba skóry w kontekście psychologicznym. Nowa Medycyna, 1.

Rode, D. (2010). Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie: charakterystyka sprawców. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Romańska-Gocka, K. (2009). Farmakoterapia łuszczycy. Farmakologia Polska, 65(9), 647–654.

Sajkowska, M., Szymańczyk, J. (2009). Dzieci - ofiary przemocy. Skala i charakter zjawiska. Potrzeba interwencji. Polityka Społeczna, 9(1), 29–34.

Schier, K. (2009). Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Sheridan, C. L., Radmacher, S. A. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Stemplewska-Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny. Wywiad jako postępowanie badawcze. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Steuden, S., Okła., W. (2007) Jakość życia w chorobie. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Szewczyk, L. (2001). Psychobiologiczne mechanizmy zaburzeń psychosomatycznych u dzieci i młodzieży. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka (s. 7–15). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Szewczyk, L. (2003). Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo EMU.

Waksmańska, W., Łukasik, R., Grzywna, T. (2008). Ocena występowania zjawiska krzywdzenia dzieci w kontekście etyki. Problemy Pielęgniarstwa, 16(3), 241–247.

Winnicott, D. (1975). Through paediatrics to psycho-analysis: Collected papers. Philadelphia, PA: Brunner/Mazel.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.