Il Melograno, Accogliere la Nascita (Przyjmowanie Narodzin), Rzym, Włochy

Raffaella Scalisi

Abstrakt


Projekt jest skierowany do matek z dziećmi do 1. roku życia zamieszkałych w Rzymie i zagrożonych problemami społecznymi lub psychologicznymi. Celem jest możliwie wczesne wyodrębnienie rodzin z grup ryzyka. Projekt zakłada prowadzenie oddziaływań w środowisku domowym promujących bezpieczne przywiązanie pomiędzy matką a dzieckiem. Chodzi też o włączenie rodziny w system świadczeń i zasobów pomocowych dostępnych w okolicy. Program ruszył w 1999 roku, początkowo poddawany był testom w sześciu z dziewiętnastu dzielnic Rzymu, teraz obejmuje całe miasto. Po przerwie w 2009 roku, projekt reaktywowano w roku 2011.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.