Klaps za karę. Wyniki badania postaw i stosowania kar fizycznych w Polsce

Joanna Włodarczyk

Abstrakt


Kary fizyczne są najczęstszą formą przemocy fizycznej wobec dzieci. Głównym celem badania było poznanie postaw i doświadczenia dorosłych Polaków dotyczących stosowania kar fizycznych oraz ich wiedzy na temat prawnego zakazu stosowania tych kar w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie N = 1005 dorosłych Polaków, w tym n = 661 rodziców. Według Polaków rodzice coraz rzadziej stosują kary fizyczne wobec dzieci, szczególnie w porównaniu z innymi formami  krzywdzenia. Spada także przyzwolenie na ich stosowanie przez rodziców. Nadal jednak niemal połowa dorosłych Polaków (48%) uznaje, że rodzic ma prawo uderzyć dziecko za karę. Większość Polaków (61%) wie, że stosowanie kar fizycznych wobec dzieci jest w Polsce zakazane. Więcej niż co czwarty polski rodzic (26%) przyznał, że zdarzyło mu się stosować kary cielesne. Jako powody rodzice podają z jednej strony zmęczenie, utratę cierpliwości i bezradność, a z drugiej – temperament i dobro dziecka.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.