Wskaźniki zaniedbywania w próbie krajowej – charakterystyka dzieci i rodzin oraz skutki psychologiczne

Jennifer Vanderminden, Sherry Hamby, Corinne David-Ferdon, Akadia Kacha-Ochana, Melissa Merrick, Thomas R. Simon, David Finkelhor, Heather Turner

Abstrakt


Kontekst: Chociaż zaniedbywanie dzieci jest najczęściej zgłaszaną formą krzywdzenia, to jest stosunkowo słabo zbadane.

Cel: Zebranie szacunkowych danych dotyczących podtypów zaniedbywania i różnic demograficznych w zakresie ekspozycji na poszczególne z nich, a także informacji o skutkach psychologicznych tego zjawiska.

Osoby badane: Dane zbiorcze z dwóch reprezentatywnych prób z ogólnoamerykańskich badań ekspozycji dzieci na przemoc (National Surveys of Children’s Exposure to Violence, NatSCEV), przeprowadzonych w latach 2011 i 2014, dotyczących doświadczeń dzieci oraz nastolatków w wieku od miesiąca do 17 lat (N = 8503).

Metody: Przeprowadzono ankiety telefoniczne, aby uzyskać dane socjodemograficzne, sześć miar doświadczeń zaniedbywania w roku poprzedzającym badanie i w ciągu całego życia oraz ocenę objawów traumy, myśli samobójczych, używania alkoholu i narkotyków.

Wyniki: Ponad jedno na 17 amerykańskich dzieci (6,07%) doświadczyło jakiejś formy zaniedbywania w roku poprzedzającym badanie, a ponad jedno na siedmioro (15,4%) doświadczyło zaniedbywania w którymś momencie życia. Najczęstszym typem zaniedbywania jest zaniedbanie nadzoru nad dzieckiem (supervisory neglect) spowodowane niewydolnością opiekuńczą rodziców lub ich nieobecnością. W rodzinach z dwojgiem rodziców biologicznych zjawisko to występowało rzadziej (4,29% w poprzednim roku) niż w rodzinach o innej strukturze (7,95–14,10%; p <0,05). Wszystkie typy zaniedbywania były związane z nasileniem symptomów traumy i myśli samobójczych (w grupie dzieci i nastolatków w wieku 10–17 lat), a niektóre formy wiązały się z podwyższonym ryzykiem picia alkoholu i używania narkotyków przed osiągnięciem pełnoletniości.

Wniosek: Należy poświęcić więcej uwagi skutkom zaniedbywania dzieci. Otrzymane wyniki podkreślają wagę działań profilaktycznych, zapewniających wsparcie niezbędne do budowania bezpiecznych, stabilnych, troskliwych relacji oraz środowisk wspomagających prawidłowy rozwój dziecka.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Behr Gomes Jardim, G., Novelo, M., Spanemberg, L., von Gunten, A., Engroff, P., Nogueira, E. L., ... Cataldo Neto, A. (2018). Influence of childhood abuse and neglect subtypes on late-life suicide risk beyond depression. Child Abuse & Neglect, 80, 249–256. DOI: 10.1016/j.chiabu.2018.03.029.

Briere, J. (1989). Trauma symptom checklist for children. Odessa, FL: Psych Assessment.

Briere, J., Johnson, K., Bissada, A., Damon, L., Crouch, J., Gil, E., ... Ernst, V. (2001). The trauma symptom checklist for young children (TSCYC): Reliability and association with abuse exposure in a multi-site study. Child Abuse & Neglect, 25(8), 1001–1014. DOI: 10.1016/S0145-2134(01)00253-8.

Brown, J., Cohen, P., Johnson, J. G., Smailes, E. M. (1999). Childhood abuse and neglect: Specificity of effects on adolescent and young adult depression and suicidality. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 38(12), 1490–1496.

Cohen, J. R., Menon, S. V., Shorey, R. C., Le, V. D., Temple, J. R. (2017). The distal consequences of physical and emotional neglect in emerging adults: Apersoncentered, multi-wave, longitudinal study. Child Abuse & Neglect, 63, 151–161. DOI: 10.1016/j.chiabu.2016.11.030.

Finkelhor, D., Hamby, S. L., Ormrod, R. K., Turner, H. A. (2005). The JVQ: Reliability, validity, and national norms. Child Abuse & Neglect, 29(4), 383–412.

Finkelhor, D., Ormrod, R. K., Turner, H. A., Hamby, S. L. (2005). Measuring poly-victimization using the JVQ. Child Abuse & Neglect, 29(11), 1297–1312.

Finkelhor, D., Turner, H. A., Ormrod, R., Hamby, S. L. (2009). Violence, abuse, and crime exposure in a national sample of children and youth. Pediatrics, 124(5), 1411–1423. DOI: 10.1542/peds.2009-0467.

Finkelhor, D., Turner, H. A., Shattuck, A. M., Hamby, S. L. (2013). Violence, crime, and abuse exposure in a national sample of children and youth: An Update. JAMAPediatrics, 167(7), 614–621. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2013.42.

Finkelhor, D., Vanderminden, J., Turner, H., Hamby, S., Shattuck, A. (2014). Child maltreatment rates assessed in a national household survey of caregivers and youth. Child Abuse & Neglect, 38(9), 1421–1435. DOI: 10.1016/j.chiabu.2014.05.005.

Finkelhor, D., Turner, H., Shattuck, A., Hamby, S. (2015). Prevalence of childhood exposure to violence, crime, and abuse. JAMA Pediatrics, 169(8), 746–754.

Fortson, B., Klevens, J., Merrick, M., Gilbert, L., Alexander, S. (2016). Preventing child abuse and neglect: Atechnical package for policy, norm, and programmatic activities.

Gilbert, R., Widom, C. S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., Janson, S. (2009). Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. The Lancet, 373(9657), 68–81.

Hamby, S. L., Finkelhor, D., Ormrod, R. K., Turner, H. A. (2004). The juvenile victimization questionnaire (JVQ): Administration and scoring manual. Durham, NH: Crimes against Children Research Center.

Hildyard, K. L., Wolfe, D. A. (2002). Child neglect: Developmental issues and outcomes. Child Abuse & Neglect, 26(6), 679–695.

Hussey, J. M., Chang, J. J., Kotch, J. B. (2006). Child maltreatment in the United States: Prevalence, risk factors, and adolescent health consequences. Pediatrics, 118(3), 933–942.

Jonson-Reid, M., Drake, B., Zhou, P. (2013). Neglect subtypes, race, and poverty:Individual, family, and service characteristics. Child Maltreatment, 18(1), 30–41. DOI: 10.1177/1077559512462452.

Knutson, J. F., DeGarmo, D., Koeppl, G., Reid, J. B. (2005). Care neglect, supervisory neglect, and harsh parenting in the development of children’s aggression: Areplication and extension. Child Maltreatment, 10(2), 92–107.

Knutson, J. F., DeGarmo, D. S., Reid, J. B. (2004). Social disadvantage and neglectful parenting as precursors to the development of antisocial and aggressive child behavior: Testing a theoretical model. Aggressive Behavior, 30(3), 187–205.

Leeb, R., Paulozzi, L., Melanson, C., Simon, T., Arias, I. (2008). Child maltreatment surveillance: Uniform definitions for public health and recommended data elements, version 1.0.

Maguire-Jack, K., Font, S. A. (2017). Community and individual risk factors for physical child abuse and child neglect: Variations by poverty status. Child Maltreatment, 22(3), 215–226. DOI: 10.1177/1077559517711806.

McGuigan, W. M., Luchette, J. A., Atterholt, R. (2018). Physical neglect in childhood as a predictor of violent behavior in adolescent males. Child Abuse & Neglect, 79, 395–400. DOI: 10.1016/j.chiabu.2018.03.008.

Mennen, F. E., Kim, K., Sang, J., Trickett, P. K. (2010). Child neglect: Definition and identification of youth’s experiences in official reports of maltreatment. Child Abuse & Neglect, 34(9), 647–658.

Sedlak, A. J., Mettenburg, J., Basena, M., Petta, I., McPherson, K., Greene, A., ... Li, S. (2010). Fourth national incidence study of child abuse and neglect (NIS-4): Report to congress. Pobrane z: https://www.acf.hhs.gov/opre/research/project/ national-incidence-study-of-child-abuse-and-neglect-nis-4-2004-2009.

Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M. J., van IJzendoorn, M. H. (2013). The neglect of child neglect: A meta-analytic review of the prevalence of neglect. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48(3), 345–355.

Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M. J., Alink, L. R., IJzendoorn, M. H. (2015). The prevalence of child maltreatment across the globe: Review of a series of metaanalyses. Child Abuse Review, 24(1), 37–50. U.S. Department of Health & Human Services (2018). Child maltreatment 2016. Pobrane z: https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm2016.pdf.

VanEenwyk, J., Macdonald, S. C. (2012). Guidelines for working with small numbers. Pobrane z: http://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/5500/ SmallNumbers.pdf.

Widom, C. S. (1999). Posttraumatic stress disorder in abused and neglected children grown up. The American Journal of Psychiatry, 156(8), 1223–1229.

Yang, M.-Y., Maguire-Jack, K. (2016). Predictors of basic needs and supervisory neglect: Evidence from the Illinois Families Study. Children and Youth Services Review, 67, 20–26. DOI: 10.1016/j.childyouth.2016.05.017.

Zhang, J., Yu, K. F. (1998). What’s the relative risk? A method of correcting the odds ratio in cohort studies of common outcomes. The Journal of the American Medical Association, 280(19), 1690–1691.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.