Program przeciwdziałania oddzielaniu dzieci od ich rodzin, Rumunia

Radu Tohatan, Adrian Oros, Ștefan Dărăbuș

Abstrakt


Program ma na celu zatrzymanie najbardziej zagrożonych dzieci w ich rodzinach, pozwalając uniknąć opieki instytucjonalnej i ulepszając opiekę w rodzinie. Inicjatywa uruchomiona w 2001 r. jest ściśle powiązana z rządowym programem deinstytucjonalizacji (odchodzenia od instytucjonalnej opieki nad dzieckiem), i ma ustanowić właściwe podstawy dla tego programu poprzez przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych. Inicjatywa oferuje zorganizowane, ograniczone w czasie interwencje adresowane do wybranych rodzin, realizowane w ramach partnerstwa z władzami lokalnymi w celu zapewnienia ich trwałości. Głównym celem jest opracowanie „Publicznej polityki przeciwdziałania oddzielaniu dzieci od ich rodzin”, której musiałyby przestrzegać wszystkie instytucje państwowe zajmujące się opieką nad dziećmi oraz opieką społeczną.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.