Skutki cyberbullyingu – oskarżenie czy obrona technologii?

Michael Walrave, Wannes Heirman

Abstrakt


Cyberbullying (cyberprzemoc) jest formą przemocy rówieśniczej, która pojawiła się ostatnio w naszych społecznościach. Jak wskazuje nazwa tego zjawiska, cyberbullying polega na wykorzystywaniu mediów elektronicznych w celu krzywdzenia innych osób. Chociaż badania dowiodły, że cyberprzemoc pociąga za sobą szereg poważnych skutków, nadal nie znamy odpowiedzi na wiele pytań dotyczących jej oddziaływania. Nie dysponujemy jeszcze wynikami badań podłużnych, które dostarczyłyby danych empirycznych dotyczących długofalowych następstw cyberprzemocy. Jednak zdaniem wielu badaczy skutki te mogą być równie poważne, – a może nawet gorsze – niż skutki tradycyjnej przemocy rówieśniczej. W dyskusji dotyczącej rzeczywistego oddziaływania cyberbullyingu badacze podnoszą rozmaite kwestie związane z rolą nowych technologii (a zwłaszcza Internetu), takie jak: możliwość zachowania anonimowości; możliwość ingerowania w życie rówieśników przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu; możliwość pozostawania niezauważonym przez nauczycieli, rodziców i wychowawców; a także fakt, że sprawca cyberbullyingu nie odbiera sygnałów niewerbalnych wysyłanych przez ofiarę. Niniejszy artykuł stara się zaspokoić zapotrzebowanie na bardziej klarowny model teoretyczny cyberprzemocy poprzez zebranie i krytyczne omówienie tych kwestii w ramach aktualnej wiedzy o cyberbullyingu.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.