Skala i uwarunkowania przemocy rówieśniczej. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy krzywdzenia dzieci w Polsce

Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki Ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci w Polsce dotyczące przemocy rówieśniczej. Wykazano, że doświadcza jej 57% dzieci w wieku 11–17 lat. Spośród pięciu form przemocy rówieśniczej najwięcej dzieci doświadczyło w swoim życiu przemocy fizycznej ze strony innych dzieci (42%), a następnie przemocy psychicznej (29%). Niemal ⅕ respondentów (18%) doświadczyła napaści zbiorowej, a tylko nieco mniej badanych (14%) doświadczyło długotrwałego znęcania. Sześć procent młodych osób padło w swoim życiu ofiarą przemocy na randce z inną młodą osobą. Dodatkowym celem było zbadanie zależności między sytuacją rodzinną a doświadczeniem przemocy rówieśniczej, a także zależności między przemocą rówieśniczą a zachowaniami autodestrukcyjnymi – samookaleczaniem i próbami samobójczymi. Nadużywanie alkoholu przez członka rodziny okazało się czynnikiem, który zwiększa szansę doświadczenia niemal wszystkich form przemocy rówieśniczej (trzykrotnie – przemocy fizycznej oraz znęcania się ze strony rówieśników, a dwukrotnie – przemocy psychicznej, napaści zbiorowej i przemocy podczas randki). Badani, którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej, ponad trzykrotnie częściej okaleczali się oraz siedem razy częściej podejmowali próby samobójcze.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.