Rozpoznawanie przemocy wobec dzieci i reagowanie na nią w nauczaniu przyszłych lekarzy

Antonina Doroszewska, Anna Kołodziejek, Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

Abstrakt


Rozpoznawanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci oraz odpowiednie na nią reagowanie są niezwykle ważnymi umiejętnościami dla pracowników ochrony zdrowia. Celem artykułu było opisanie zarówno związanych z przemocą wobec dzieci treści kształcenia na kierunkach medycznych, jak i przekonań studentów o ich przygotowaniu w zakresie wiedzy i umiejętności reagowania w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dzieci. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że studenci znają zasady rozpoznawania przemocy stosowanej wobec dzieci, jednak nie
wiedzą, w jaki sposób postępować w sytuacji podejrzenia przemocy i konieczności zgłoszenia jej odpowiednim organom.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.