Wstęp

Marta Skierkowska, Monika Sajkowska, Magdalena Arczewska

Abstrakt


Wykorzystywanie seksualne dzieci jest zjawiskiem, które – chociaż relatywnie niedawno dostrzeżone – spotyka się z jednoznacznym brakiem społecznego przyzwolenia, często radykalnymi postawami wobec sprawców i empatią dla ofiar. Włączanie dziecka w aktywność seksualną jest niezgodne z normami obyczajowymi i prawnymi niemal wszystkich społeczeństw. Czy jednak ta jednomyślność w postrzeganiu kontaktów seksualnych z dzieckiem jako społecznego zła i indywidualnych tragedii przekłada się na powszechność działań, które mają temu problemowi przeciwdziałać? Z perspektywy polskich realiów odpowiedź jest jednoznaczna – takie działanie nie są prowadzone w wystarczającym zakresie. Nie mamy strategii przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, która kompleksowo odpowiadałaby na realne zagrożenia. Ten numer kwartalnika Dziecko Krzywdzone jest – w naszej intencji – krokiem w kierunku budowania takiej strategii. Czytelnicy znajdą w nim odpowiedzi na pytania o ramy koncepcyjne działań profilaktycznych oraz poznają praktyki takich działań kierowanych do różnych adresatów i związane z nimi szanse i ryzyko.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.