Analiza prawnych konsekwencji z powodu podjęcia interwencji w obszarze przeciwdziałania przemocy na przykładzie zawodu pracownika socjalnego

Katarzyna Katana

Abstrakt


Obawa przed konsekwencjami prawnymi może powstrzymać profesjonalistę przed zgłoszeniem przypadku krzywdzenia, co z kolei bezpośrednio zagraża dobru dziecka – ofiary przemocy. Pytanie postawione w tym artykule brzmi, czy w istocie profesjonaliści pracujący w obszarze przemocy mogą obawiać się odpowiedzialności cywilnej lub karnej za swoje zwykłe czynności zawodowe (podjęcie interwencji lub bierność w miejsce reakcji), a jeżeli tak, to kiedy i pod jakimi warunkami odpowiedzialność ta może mieć miejsce. Omówiono także przesłanki, jakie będą badane, gdy (jeśli w ogóle) profesjonalista stanie się stroną, która musi bronić swoich racji przed sądem. Jako dopełnienie zagadnienia przeanalizowano przepisy, które chronią czynnie dobra prawne zawodów pomocowych. Opracowanie przygotowano na przykładzie zawodu pracownika socjalnego.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.