Sędzia rodzinny – prawnik, praktyk, człowiek

Ewa Ważny

Abstrakt


W sprawach rodzinnych i nieletnich, w których występuje problem dziecka krzywdzonego bardzo ważne jest profesjonalne prowadzenie postępowania przez sędziego. Autorka – praktykujący sędzia – przedstawia w artykule problemy i trudności w codziennej pracy sędziego z różnych perspektyw: prawnych, orzeczniczych, organizacyjnych i psychologicznych. Opisuje zakres współpracy sądów z innymi instytucjami i specjalistami mającymi wpływ na pracę orzeczniczą sędziów. Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat potrzeby dokonania systemowych zmian w zakresie sądownictwa rodzinnego, szczególnie tam, gdzie niezbędna jest szybka i profesjonalna pomoc dziecku. Porusza zagadnienie braku wsparcia dla sędziów zagrożonych wypaleniem zawodowym.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.