Analiza zjawiska przemocy rówieśniczej – teoria i badania własne

Kinga Poszwa, Dominika Myślińska

Abstrakt


W artykule przeanalizowano zjawisko przemocy w ujęciach teoretycznym i praktycznym. Na kanwie dotychczasowej wiedzy skonstruowano badania, których celem było przedstawienie aktualnych danych dotyczących stosowanych form przemocy rówieśniczej i jej natężenia, jak również działań zaradczych podejmowanych przez dzieci w kontekście negatywnych doświadczeń. Badania objęły 500 uczniów szkół podstawowych z różnych województw w Polsce. Na podstawie uzyskanych danych dokonano próby diagnozy poczucia bezpieczeństwa oraz kondycji emocjonalno-społecznej dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Artykuł zakończono propozycją zmian, których wprowadzenie w placówkach oświatowych mogłoby ograniczyć nasilenie negatywnych form działania.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.