Prawne aspekty dobrowolnej aktywności seksualnej online podejmowanej przez małoletnich

Katarzyna Katana

Abstrakt


Postęp w zakresie technologii informacyjnych nie tylko umożliwił gwałtowny rozwój społeczeństw, ale także spowodował wiele negatywnych zjawisk, w szczególności narażenie małoletnich na podejmowanie aktywności seksualnej zbyt wcześnie, w niewłaściwych formach i bez kontroli rodziców. Artykuł analizuje prawne aspekty tworzenia i udostępniania materiałów pornograficznych przez osoby poniżej 18 r.ż., czynione wobec odbiorców z którymi pozostają w romantycznej relacji, jak i wobec osób anonimowych, za opłatą. Dodatkowo w artykule poruszono kwestię dostępu osób małoletnich do treści pornograficznych.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.