Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19 – przegląd najistotniejszych problemów

Jacek Pyżalski

Abstrakt


W artykule przedstawiono przegląd wyników polskich i międzynarodowych badań dotyczących zdrowia psychicznego młodych ludzi w czasie edukacji zdalnej wymuszonej pandemią COVID-19. Skoncentrowano się na wybranych negatywnych wskaźnikach zdrowia psychicznego, stylu życia związanym ze zdrowiem oraz ważnych uwarunkowaniach tych zmiennych związanych z jakością relacji interpersonalnych czy higieną cyfrową. Podjęto także kwestię zdrowia psychicznego ważnych dorosłych – rodziców i nauczycieli. Ponadto omówiono dwie istotne grupy – młodych ludzi najbardziej narażonych na problemy zdrowia psychicznego oraz tych, którzy w czasie pandemii odnoszą korzyści związane ze zdrowiem psychicznym. Zakończono rekomendacjami dotyczącymi wsparcia zdrowia psychicznego młodych ludzi w czasie edukacji zdalnej i po powrocie do szkół.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.