Doświadczanie przemocy w dzieciństwie – skutki w życiu dorosłym

Katarzyna Chotkowska

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie skutków, które doświadczanie przemocy domowej w dzieciństwie, powoduje w życiu dorosłym. Artykuł ma charakter teoretyczny i prezentuje analizę wyników dostępnych badań w tym obszarze. Przedstawiono występujące w dorosłości skutki przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i fizycznej oraz zaniedbania. Osoby doświadczające w dzieciństwie tych typów nadużyć mogą w dorosłości zmagać się z problemami w sferze emocji i kontaktów interpersonalnych, zachowania, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz osobowości, a także częściej są pacjentami szpitali psychiatrycznych. Skutkiem krzywdzenia dzieci mogą być zaburzenia osobowości, lęki i nerwice. Następstwem przemocy fizycznej mogą być poczucie winy, obniżona samoocena i problemy z przystosowawczym funkcjonowaniem w społeczeństwie. To właśnie w dzieciństwie kształtują się wzorce zachowań, które stosują dorośli. Tym bardziej ważne jest, aby w tym szczególnym okresie życia chronić dzieci i zapewniać im jak najlepsze warunki rozwoju.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.