Gdy dziecko jest ofiarą. Reakcja organów ścigania na przemoc w rodzinie

Aleksandra Malinowska-Bizon

Abstrakt


Przemoc w rodzinie – jeśli wypełnia znamiona przestępstwa – wymaga natychmiastowej reakcji, w tym podjęcia środków zmierzających do odizolowania sprawcy przestępstwa od pokrzywdzonych, szczególnie gdy są nimi dzieci. Obecny stan prawny umożliwia izolację sprawcy na gruncie zarówno prawa cywilnego i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, jak i prawa administracyjnego, czyli ustawy o policji, ale także na podstawie Kodeksu postępowania karnego. W artykule zostaną w skrócie przedstawione przesłanki i okoliczności stosowania wszystkich wskazanych wyżej procedur. Wykorzystanie choćby jednej z opisanych instytucji zabezpieczy dobro i bezpieczeństwo ofiar przemocy w rodzinie w należyty sposób.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.