Środki ochrony dziecka przed osobą stosującą przemoc w rodzinie w doświadczeniu wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej

Marzena Kordaczuk-Wąs

Abstrakt


Problematyka środków ochrony umożliwiających separowanie osoby stosującej przemoc od dzieci jest niezwykle ważna w kontekście dbałości o ich bezpieczeństwo. Jak wynika z licznych badań, dzieci wciąż są bowiem krzywdzone za sprawą albo bezpośredniego stosowania wobec nich przemocy, albo poprzez stawianie ich w roli świadków przemocy stosowanej wobec jednej z ich osób najbliższych. Świadomość znaczącego wpływu, jaki wywierają takie doświadczenia przeżywane w dzieciństwie na całe dalsze życie dziecka sprawia, że regulacje dotyczące chrozszerzania środków ochrony na dzieci dotknięte lub zagrożone przemocą stanowią istotny przedmiot badawczy. Na podstawie rezultatów badania przeprowadzonego przy zastosowaniu teoretycznej jakościowej analizy wtórnej w artykule potwierdzono ważkość wspomnianej problematyki poprzez krótkie opisanie rozmiaru zjawiska krzywdzenia dzieci przemocą domową w perspektywie światowej, a następnie zawężenie problemu do regionu europejskiego oraz państw członkowskich Unii Europejskiej. Przedstawiono również przykłady europejskich dokumentów strategicznych, regulacji oraz inicjatyw mających na celu chronienie dzieci przed przemocą domową, przygotowując czytelnika do wprowadzenia go w szczegółowszą charakterystykę środków ochrony stanowiących temat przewodni artykułu. Następnie, na przykładzie doświadczeń pochodzących z trzech wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej, opisuje sposób stosowania nakazów ochrony dostępnych na ścieżce cywilnej, w postępowaniu karnym, a także wykorzystywania nakazów i zakazów ochronnych w tzw. nagłych sytuacjach. Materiał ten można więc uznać za zarówno wprowadzenie do problematyki, jak i źródło służące operacjonalizacji dalszych pogłębionych badań nad stosowaniem środków ochrony dzieci przed przemocą domową.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.