Rola OZSS w sprawach nieletnich

Maciej Andrzejewski

Abstrakt


W artykule poddano analizie działalność Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów w sprawach nieletnich jako jedną z form poszukiwania informacji o osobowości nieletniego i przyczynach jego demoralizacji. Opisano zasadę indywidualizacji w regulacjach krajowych i międzynarodowych jako podstawowy cel postępowania w sprawach z udziałem nieletniego, który służy wydaniu prawidłowego rozstrzygnięcia i zapewnieniu rzetelnego postępowania. Ukazano również ewolucję kształtowania się ośrodków opiniodawczych nieletnich w Polsce oraz poddano ocenie obecne regulacje ustawowe i wykonawcze. Pełny obraz omawianej instytucji uzupełnia zestawienie zebranych danych empirycznych, które rzutują na ocenę kompleksowej opinii pochodzącej od specjalistów poprzez wskazanie mankamentów jej wykorzystania przez sąd w sprawach z udziałem nieletniego.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.