Trudności w ojcostwie a stosowanie przemocy rodzicielskiej – analiza przypadku

Kamil Janowicz, Maciej Chodorek

Abstrakt


Stosowanie przez rodziców przemocy rodzicielskiej wciąż jest istotnym problemem społecznym dotykającym wiele dzieci. Wobec tego istotne jest badanie czynników mogących zwiększać ryzyko wystąpienia nieadekwatnych i przemocowych zachowań ze strony rodziców. W niniejszym artykule przedstawimy analizę przypadku ojca sprawcy przemocy rodzicielskiej w kontekście zależności pomiędzy trudnościami doświadczanymi przez niego w procesie tranzycji do ojcostwa a stosowaniem przemocy wobec dziecka. Bazując na materiale zebranym podczas sesji psychoterapeutycznych, analizie poddaliśmy trudności doświadczane przez ojca oraz czynniki, które mogły do tego doprowadzić. Wykazaliśmy też, w jaki sposób przełożyło się to na stosowanie przemocy oraz jak zaangażowanie w proces psychoterapii przyczyniło się do odbudowy więzi z dzieckiem, wzmocnienia kompetencji rodzicielskich i zaprzestania stosowania przemocy. Zebrany materiał i dokonane na nim analizy potwierdzają wcześniejsze doniesienia wskazujące na to, że także ojcowie mogą doświadczać poważnych trudności w procesie tranzycji do rodzicielstwa i, że negatywnie przekłada się to na ich funkcjonowanie w roli ojca. Na bazie wniosków płynących z dokonanej analizy przedstawiono też rekomendacje dotyczące pracy z ojcami w obszarze przygotowania do ojcostwa.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.