Miejsce systemowej analizy przypadków śmierci dzieci w polskim porządku prawnym. Uwagi na gruncie prac legislacyjnych i istniejących uregulowań

Katarzyna Katana

Abstrakt


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2019 r. apeluje o wprowadzenie w Polsce pro­cedury podobnej do Serious Case Reviews, w ramach której interdyscyplinarnie badano by przypadki śmierci dzieci, do których doszło w wyniku krzywdzenia ze strony rodziców lub opiekunów prawnych. Jej celem byłaby ewaluacja istniejące­go systemu ochrony dzieci – sprawdzenie, czy sprostał wyzwaniu, czy może dziec­ko dałoby się uratować, gdyby tylko istniały odpowiednie procedury lub istniejące zasady zostały odpowiednio zastosowane. Następnie formułowano by wnioski do wprowadzenia w życie przez odpowiednie organy – na szczeblu lokalnym, krajo­wym, a nawet ustawodawczym. W artykule przedstawiono dwa zaproponowane modele regulacji polskiej systemowej analizy przypadków śmierci dzieci oraz trze­ci – w ocenie autorki – najodpowiedniejszy dla wprowadzenia tej procedury

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.