Czy rozpowszechnianie wizerunku małego dziecka w internecie krzywdzi? O perspektywie prawnej rozpowszechniania wizerunku małego dziecka w internecie

Adriana Denys-Starzec

Abstrakt


W artykule podjęto prawną problematykę rozpowszechniania w internecie wizerun­ku małego dziecka przez jego rodziców. W związku z rozwojem społecznym i techno­logicznym publikowanie wizerunku małoletnich stało się ostatnimi czasy niezwykle popularne. Cyfrowy ślad dziecka nierzadko powstaje jeszcze przed jego narodzina­mi. Chociaż często wynika to z dumy z dziecka i potrzeby dzielenia się swoim szczę­ściem z innymi, rozpowszechnianie wizerunku małego dziecka może nieść za sobą wiele zagrożeń, a także pozbawia dziecko możliwości tworzenia narracji o sobie samym. Dla przedmiotowego zagadnienia kluczowa jest kwestia autonomii dziec­ka. Już w okresie poniemowlęcym dziecko zaczyna doświadczać własnej, autono­micznej woli. Zasada dobra dziecka, jako fundamentalna zasada systemu prawa rodzinnego oraz kryterium prawidłowości sprawowania władzy rodzicielskiej, limi­tuje swobodę rodziców w rozpowszechnianiu wizerunku dziecka


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.