Wykorzystanie seksualne w życiu mężczyzn – rola zasobów w konstruktywnym radzeniu sobie z doświadczeniem

Agnieszka Kmiecik-Wojnicz

Abstrakt


Celem niniejszej pracy jest wskazanie czynników chroniących mężczyzn, którzy zostali wykorzystani seksualnie w dzieciństwie, przed podjęciem w dorosłości dzia­łań rozumianych jako dopuszczenie się przestępstwa seksualnego przeciw osobie małoletniej. Na podstawie analizy piśmiennictwa sformułowano hipotezy doty­czące czynników chroniących wykorzystanych w dzieciństwie mężczyzn przed domknięciem cyklu przemiany ofiary w sprawcę. Badaniu poddano dwie grupy mężczyzn – więźniów, którzy dopuścili się przestępstw pedofilnych, oraz mężczyzn z grupy kontrolnej, którzy nie byli karani i nie relacjonowali w badaniu kontaktów pedofilnych. Czynnikiem, który łączył te dwie grupy, było doświadczenie nadużyć seksualnych w przeszłości (przed ukończeniem 15 r.ż.). Szczególną uwagą objęto obszar funkcjonowania seksualnego mężczyzn i w jego obrębie poszukiwano zaso­bów, czyli takich cech funkcjonowania, które stanowiły o tym, że nie podjęli oni wykorzystania wobec nieletnich, mimo bycia ofiarą takiego aktu w dzieciństwie. Analizowano następujące aspekty życia seksualnego badanych: masturbację w dorosłości, liczbę i rodzaj fantazji seksualnych, rodzaje i liczbę nawiązanych związków seksualnych, wiek inicjacji seksualnej, liczbę partnerów seksualnych oraz sposoby opisywania relacji seksualnych między dorosłymi. Podczas analiz zidentyfikowano sześć zmiennych różnicujących obie grupy. Mężczyźni, którzy nie podjęli przestępstw seksualnych przeciw małoletnim mimo własnych doświad­czeń wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, zgłaszali większą częstotliwość fantazji seksualnych w ogóle, większą częstotliwość fantazji o tematyce intymnej i sadomasochistycznej, późniejszy wiek inicjacji seksualnej oraz rzadsze angażo­wanie się w związki seksualne o małym zaangażowaniu (krótkotrwałe i dłuższe, ale bez wspólnego zamieszkiwania). Wyciągnięto wnioski i podjęto dyskusję o zna­czeniu tych obszarów dla niedopuszczenia się nadużyć seksualnych wobec mało­letnich przez wykorzystanych w dzieciństwie mężczyzn.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.