Model interdyscyplinarnej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem na przykładzie Centrum Pomocy Dzieciom

Marta Flis-Świeczkowska

Abstrakt


W Polsce problem krzywdzenia dzieci jest niezmiennie aktualny, jednak brak jest dostatecznych rozwiązań o charakterze systemowym, które umożliwiałyby efek­tywny rozwój wsparcia dla małoletnich pokrzywdzonych i ich rodzin. Jak wskazuje się w piśmiennictwie, najskuteczniejszym modelem świadczenia pomocy dzieciom, które doświadczyły krzywdzenia, jest zapewnienie im wsparcia zespołu składają­cego się ze specjalistów z różnych obszarów – tzw. zespołu interdyscyplinarnego, bowiem żaden pojedynczy profesjonalista ani instytucja państwowa nie są w stanie zareagować właściwie na każde doniesienie o krzywdzeniu dziecka. Model pomocy oparty na pracy interdyscyplinarnej działa w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Children’s Advocacy Centers i w państwach europejskich pod nazwą Barnahus.

W niniejszym artykule omówiono model interdyscyplinarnej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem na podstawie ustanowionych przez sieć PROMISE standardów modelu Barnahus, który następnie zostanie odniesiony do funkcjonowa­nia polskich Centrów Pomocy Dzieciom (CPD) na przykładzie Gdańska. Wskazane zostaną dostrzeżone trudności w funkcjonowaniu CPD w aktualnej rzeczywistości, z uwagi na brak w Polsce państwowego systemu ochrony dzieci, oraz korzyści, jakie wynikają z pracy w modelu interdyscyplinarnej pomocy dzieciom, które doświad­czyły przestępstwa, w ramach jednej placówki.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.