Wstęp

Magdalena Szafranek

Abstrakt


Czwarty numer kwartalnika Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka w 2023 roku jest poświęcony problematyce diagnozy skali krzywdzenia dzieci i młodzieży. Numer otwiera tekst Szymona Wójcika i Szymona Szumiała o skali i uwarunkowaniach przemocy domowej wobec dzieci i wiktymizacji pośredniej na podstawie wyników Diagnozy przemocy wobec dzieci w Polsce 2023, którą przeprowadzono na reprezentatywnej próbie nastolatków w wieku 11–17 lat. Autorzy przedstawiają wyniki Diagnozy dotyczące przemocy ze strony bliskich dorosłych i wiktymizacji pośredniej, tj. bycia świadkiem przemocy między dorosłymi domownikami lub wobec innego dziecka. Ponadto omawiają charakterystykę osób doświadczających przemocy i wyniki analizy regresji logistycznej między dysfunkcjami rodzinnymi a doświadczeniem przemocy ze strony bliskich dorosłych i wiktymizacji pośredniej, a także zależności między doświadczaniem tego rodzaju przemocy a zachowaniami autodestrukcyjnymi – samookaleczaniem i próbami samobójczymi.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.